POLEMIK NAMA DAMIA, ELOK ATAU TIDAK ?


BAYAN LINNAS

Bayan Linnas Siri 78: Polemik Nama Damia, Elok atau Tidak?

Mukaddimah

Pada minggu ini isu nama diangkat menjadi perbincangan hangat khususnya nama anak-anak yang terdapat padanya Damia, sama ada ia hanya satu nama sahaja atau murakkab (disusun) dengan beberapa nama yang lain. Ada yang mengatakan elok dan ada yang mengatakan tidak.

Dalam hal ini, pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga ditanya persoalan berkenaan dengan Damia elok atau tidak? Pada asalnya kami lebih mengambil sikap untuk berdiam diri kerana sudah ada pihak yang berautoriti mengemukakan jawapan. Justeru memadailah mereka memberi jawapan. Akan tetapi melihat kepada persoalan yang diajukan langsung kepada kami menyebabkan kami terpanggil untuk mengemukakan jawapan dengan seadanya. Jawapan pada kali ini bukanlah untuk bermusabaqah ilmu tetapi semata-mata mencari satu titik penyelesaian yang terbaik dan harmoni. Justeru Bayan Linnas pada kali ini kami namakannya dengan Polemik Nama Damia: Elok atau Tidak?

Menamakan Anak

Istimewanya manusia dari haiwan yang lain adalah ia mempunyai nama. Tetapi haiwan yang lain ia mempunyai nama yang umum, seperti ayam hutan, ayam daging, tanpa nama seperti nama-nama khas. Sebaliknya manusia sejak zaman berzaman bahkan datuk kita yang pertama Nabi Adam AS juga mempunyai nama, inilah uniknya manusia.

Islam dalam memberi nama menggalakkan kepada ibu bapa supaya memilih nama-nama yang baik. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Hammad dan nama-nama yang mempunyai erti serta pengertian yang baik. Walaupun begitu kebebasan memberi nama diraikan selama mana bukan nama-nama yang buruk atau keji. Ini kerana, Rasulullah SAW pernah menukar nama perempuan dengan nama yang elok, begitu juga dengan sahabatnya yang lelaki.

Kami tidaklah ingin membincangkan ini dengan panjang lebar kerana sudah kerap kali kami bincang dalam isu-isu yang lain.

Menamakan Anak Dengan Damia

Dalam hal ini, mungkin terdapat pelbagai bentuk ejaan, Antaranya:
Damia
Damiya
Damea
Dameea
Damiia
Damiaa
Dyamia
Dyamyia
Atau seumpamanya.

Ini kerana, mungkin ia dipindahkan daripada bahasa yang lain, sama ada arab atau lainnya. Justeru melihat kepada bahasa yang lain adalah amat penting untuk menentukan maknanya. Dalam bahasa arab, kami bahagikan kepada dua:

Pertama: Nama

Damia ( ﺩﺍﻣﻴﺎ ) adalah nama tempat di Jordan. Ia terletak bersempadan dengan Palestin. Damiya' ( ﺩﺍﻣﻴﺎﺀ ) pula bermaksud kebaikan dan keberkatan. Lihat al-Qamus al-Muhit dan Mu’jam al-Ra’id . Ia perkataan lama yang jarang digunakan kini.

Damiah Pada Istilah Bahasa dan Fiqh

Damiah ( ﺩﺍﻣﻴﺔ) pula berkaitan dengan darah. Iaitu luka yang berdarah yang tidak mengalir. Lihat al-Qamus al-Muhit . Lihat juga al-Mu’jam al-Ma’ani al-Jami’ .

Dari segi bahasa bererti: Darah kesan dari luka.

ﺍﻟﺪَّﺍﻣِﻴَﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠُّﻐَﺔِ : ﻣِﻦْ ﺩَﻣِﻲَ ﺍﻟْﺠُﺮْﺡُ ﻳَﺪْﻣَﻰ ﺩَﻣْﻴًﺎ ﻭَﺩَﻣًﻰ : ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﺪَّﻡُ، ﻭَﺍﻟﺸَّﺠَّﺔُ ﺍﻟﺪَّﺍﻣِﻴَﺔُ : ﻫِﻲَ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﺩَﻣُﻬَﺎ ﻭَﻻ ﻳَﺴِﻴﻞ
ُ
Keluar daripadanya darah. ﺍﻟﺸَّﺠَّﺔُ ﺍﻟﺪَّﺍﻣِﻴَﺔُ Al-Syijjah Al-Damiah (Luka yang berdarah): Sesuatu yang keluar darahnya dan tidak mengalir.     (Lihat Al-Maghrib, Al-Misbah al-Munir, Lisan Al-Arab ).

Para fuqaha berbeza pandangan terhadap pengertian Al-Daamiyah. Malikiyyah dan Syafieyyah menggunakan makna dari sudut bahasa. Kata ulama Malikiyyah: Damiah adalah sesuatu yang memberatkan kulit lalu terpercik darah darinya tanpa terkoyaknya kulit. Kata ulama Syafieyyah: Damiah adalah sesuatu yang keluar tanpa mengalirnya darah. ( Al-Manhul Jalil 4/364, Hasyiah Dasuqi (4/250-251), Mughni Muhtaj 4/26)

Majoriti Hanafiyyah pula mengatakan: Damiah adalah sesuatu yang mengeluarkan darah dan mengalirkannya tanpa menampakkan tulang. Inilah pendapat yang turut dipegang oleh golongan al Hanabilah yang menamakan Damiah dengan perkataan ﺍﻟْﺒَﺎﺯِﻟَﺔَ Al-Baazilah dan ﺍﻟﺪَّﺍﻣِﻐَﺔَ Al-Daamighah. ( Hasyiah Ibn Abidin, 5/372-373 ), Badai' Sonai ' 7/296 ).

Kedua: Perbuatan

Ia daripada perkataan Damia
ﻭَﻗَﺪْ ﺩَﻣِﻲَ ﻛَﺮَﺿِﻲ
َ
Maksudnya: “Dan sesungguhnya dia telah berdarah, sama seperti perkataan radiya (dari segi wazannya).”     Lihat al-Qamus al-Muhit.

Maka tidak perlulah mengubah ejaan DAMIA, malahan menukar nama jika sekadar disangka ia mempunyai makna yang tidak baik. Biasa sahaja nama orang mengikut nama tempat seperti Jordan, Saudi dan Sarawak. Selagi ia tidak mempunyai maksud yang tidak baik, agama tidak melarangnya.
Asal Usul Damia Daripada Perspektif Tamadun Greek Purba

Dalam mitologi Greek, terdapat sekumpulan dewa yang dikatakan tinggal di Gunung Olympus, gunung tertinggi di Greek. Di sana, mereka mentadbir seluruh kehidupan manusia. Dewa-dewa di Gunung Olympus menyerupai lelaki dan wanita (walaupun mereka boleh berubah menjadi haiwan dan benda-benda lain).

12 dewa-dewa utama yang tinggal di Gunung Olympus adalah:
Zeus: Raja bagi semua dewa kebanyakan dewa) dan Dewa Cuaca, Undang-Undang dan Nasib
Hera: Permaisuri bagi Dewa, Dewi dan Perkahwinan
Aphrodite: Dewi Kecantikan dan Cinta
Apollo: Dewa Ramalan, Muzik, Puisi dan Ilmu.
Ares: Dewa Perang
Artemis: Dewi Pemburuan, Haiwan dan Kelahiran
Athena: Dewi Hikmah dan Pertahanan
Demeter: Dewi Pertanian dan Bijirin
Dionysos: Dewa Arak, Kesenangan dan Perayaan
Hephaistos: Dewa Api, Logam dan Arca
Her Perdagangan dan juga utusan peribadi bagi Zeus
Poseidon: Dewa Laut

Damia Sebagai Dewi

Dikatakan bahawa Damia (Δαμία) adalah personaliti lain daripada Artemis, Dewi Pemburuan, Haiwan dan Kelahiran. Dikatakan juga, Damia kemungkinan adalah gelaran lain bagi Auxesia dan Demeter, Dewi Pertanian dan juga Kesuburan. Dalam mitologi Greek, Damia dikenali sebagai Dewi Kesuburan Bumi.

Damia sebagai Kata Terbitan Damian

Disamping itu, kami juga sempat meneliti A New Greek And English Lexicon: Principally On The Plan Of The Greek And German Lexicon Of Schneider, kami mendapati bahawa perkataan Damia mungkin adalah kata terbitan daripada perkataan ΔαμαΩ yang bermaksud “to tame ” yang bererti pandai menjinakkan sesuatu. Ini juga selari dengan perkataan Damian yang merujuk kepada seorang yang menunduk atau menguasai orang lain ( to tame ). Ia berasal daripada perkataan Greek, Damianos.

Damia Sebagai Nama Tempat

Mengikut carian kami, terdapat beberapa tempat yang dinamakan sebagai Damia. Antaranya ialah, Damia ( ﺩﺍﻣﻴﺔ) yang berada di Jordan. Kawasan ini terletak 40 kilometer daripada daerah Hawali yang berada di bawah perbandaraan Dair Ala dan terletak 60 kilometer daripada bandar ibu negara Jordan, Amman. Tempat kedua juga merujuk kepada Jambatan Damiyah di atas Sungai Jordan yang menjadi sempadan antara Palestin dan Jordan, dan terletak kira-kira 35 kilometer daripada bandar Areha.

Tarjih

Kami cenderung kepada pendapat ianya dibolehkan kerana perkataan asal itu, ada makna keelokkan cumanya adanya hamzah pada hujungnya. Mengikut pakar Qiraat dari segi kaedah bacaan (perkataan damia tidak ada dalam al-Quran) ia boleh dibaca dengan hazaf (buang) hamzah lalu bacaannya menjadi DAMIYA/DAMIA sahaja menurut Qiraat Hamzah (Hamzah al-Zaiyyat, Imam yang ke-6 daripada 7 qiraat yang mutawatirah ) ketika waqaf dan riwayat Hisyam (beliau adalah perawi kepada Ibn Amir al-Dimashqi). Walaupun begitu kami cenderung supaya ejaan ditambah dengan hamzah seperti DAMIYA’/DAMIA' .

Nama-nama Sahabat Yang Pernah Ditukar Oleh Nabi SAW

Banyak nas daripada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ada menukarkan nama para sahabat disebabkan oleh maslahah. Boleh jadi nama tersebut membawa makna yang tidak elok, disebabkan oleh itu Rasulullah SAW menukarkannya dan ini menjadi dalil bahawa nama seseorang itu boleh ditukarkan sekiranya terdapat maslahah.

Antara nama sahabat yang pernah ditukarkan oleh Nabi SAW ialah:
‘Asiah ( ﻋَﺎﺻِﻴَﺔ ) yang membawa makna pendosa kepada Jamilah ( ﺟَﻤِﻴﻠَﺔ ) yang cantik. Ini sepertimana di dalam hadis Nabi SAW daripada Ibn ‘Umar RA:

ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻏَﻴَّﺮَ ﺍﺳْﻢَ ﻋَﺎﺻِﻴَﺔَ ﻭَﻗَﺎﻝَ : ﺃَﻧْﺖِ ﺟَﻤِﻴﻠَﺔ
ُ
Maksudnya: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menukar nama ‘Asiah dan Baginda berkata: “Kamu Jamilah”.
Riwayat Abu Daud (4952). Sahih.

Hazn ( ﺣَﺰْﻥٌ ) yang membawa maksud kesedihan kepada Sahl ( ﺳَﻬْﻞٌ ) yang senang. Ini sepertimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Namun, di dalam hadis ini, ayah kepada Ibn al-Musayyib tidak menukarkan namanya dan diakhir hadis diceritakan bahawa disebabkan tidak menukar nama tersebut seperti yang disebut oleh Nabi SAW, keluarga mereka dirundum kesedihan dan kesusahan.

Asram ( ﺃَﺻْﺮَﻡ) yang membawa maksud perbuatan memotong kepada Zur’ah ( ﺯُﺭْﻋَﺔُ) iaitu tempat berladang/bercucuk tanam. Ini sepertimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunannya.

Seterusnya, al-Imam Abu Daud telah menyebutkan: “Nabi SAW telah menukarkan nama al-‘As ( ﺍﻟﻌﺎﺹِ ), ‘Aziz ( ﻋﺰﻳﺰ ), ‘Atalah ( ﻋَﺘَﻠَﺔ ), Syaitan ( ﺷَﻴﻄﺎﻥِ), al-Hakam ( ﺍﻟﺤَﻜَﻢِ ), Ghurab ( ﻏُﺮﺍﺏٍ), Hubab ( ﺣُﺒﺎﺏٍ ), Syihab ( ﺷﻬﺎﺏٍ) menamakannya dengan Hisham ( ﻫﺸﺎﻣﺎ ) dan menamakan Harban ( ﺣَﺮْﺑﺎ ) dengan Silman ( ﺳِﻠْﻤﺎً ) begitu juga al-Mudtoji’ ( ﺍﻟﻤُﻀﻄَﺠِﻊَ ) kepada al-Munba’ith ( ﺍﻟﻤﻨﺒَﻌِﺚَ )…”

Berdasarkan kenyataan di atas, al-Imam Khattabi di dalam Ma’alim al-Sunan menyebutkan bahawa al-‘As ( ﺍﻟﻌﺎﺹِ ) dtukarkan kerana membawa makna al-‘Isyaan ( ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ) iaitu penderhakaan. Begitu juga ‘Aziz yang mana ianya bermaksud Maha Mulia dan ini hanya layak untuk Allah SWT sahaja.

Seterusnya ‘Atalah ( ﻋَﺘَﻠَﺔ ) yang membawa maksud keras dan berat sedangkan sifat mukmin itu mestilah bersifat lemah lembut dan mudah. Syaitan ( ﺷَﻴﻄﺎﻥ) yang membawa maksud jauh dari kebaikan. Begitu juga al-Hakam ( ﺍﻟﺤَﻜَﻢِ) yang mana nama ini hanya layak buat Allah SWT iaitu Maha Meluluskan Hukum. Ghurab ( ﻏُﺮﺍﺏٍ) yang merujuk kepada seekor binatang ( American Crow / Gagak Amerika) yang jijik perbuatannya begitu juga memakan makanan yang kotor dan Rasulullah SAW membenarkan untuk membunuhnya. Hubab ( ﺣُﺒﺎﺏٍ ) pula adalah sejenis ular dan diriwayatkan juga ianya adalah nama bagi syaitan. Begitu juga dengan Syihab ( ﺷﻬﺎﺏٍ) yang mana membawa maksud nyalaan api neraka.

Berdasarkan nas-nas hadis di atas kami berpendapat ada bagusnya agar nama yang membawa kepada makna yang tidak elok ditukarkan kepada yang lebih baik. Wallahu a’lam.

Kenyataan Mufti Wilayah

Apa yang berlaku memberi kepada kita betapa Bahasa Arab mempunyai makna yang pelbagai. Justeru melihat kepada makna yang baik sebagai tafa’ul adalah penting. Pada saat yang sama elakkanlah daripada penamaan yang boleh membawa kekeliruan. Isu seperti ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Ini kerana jika dibiarkan keadaan seperti ini ia akan berlaku ke semasa dari semasa. Justeru satu tidankan yang bersepadu utnuk mengemaskinikan isu penamaan ini dengan lebih efisyen dan terkini perlu digerakkan dengan pantas.

Cadangan

Pertama: Kepada Jabatan Pendaftaran Negara

Kami me Pendaftaran Negara memberi ruangan khusus dalam nama anak-anak umat Islam untuk ditulis dengan dua nama iaitu dalam tulisan Rumi dan juga tulisan Jawi. Seterusnya tulisan Jawi diambilkira sebagai yang paling muktamad terutamanya dalam kalimah atau nama yang wujud dalam Bahasa Arab. Ini kerana kami dapati banyak juga nama apabila ditulis dalam huruf Latin atau Rumi boleh memberi maksud yang lain. Contohnya perkataan yang mengandungi huruf
‘Ain dan Alif yang biasanya akan ditulis dalam bahasa melayu dengan huruf A sahaja seperti Abdullah. Ini bertujuan agar ketepatan sebutan dan makna sebenar yang dikehendaki sampai kepada maksudnya. Perkara ini telah dilakukan di Singapura untuk umat Islam di sana.
Sudah sampai masanya Jabatan Pendaftaran Neg menempatkan para asatizah atau yang berkelayakan dalam agama seperti kader JAKIM bagi menentukan kesahihan nama sebutan, pensabitan nasab juga menjadi penasihat kepada ibu bapa yang datang untuk penamaan anak.

Kedua: Kepada Ibu Bapa

Kami cadangkan kepada para ibu bapa yang direzekikan dengan cahaya mata dan zuriat solehah agar:

Memberi dan memilih nama yang baik kepada anak-anak sama ada putera atau puteri.

Tanyalah kepada ahli ilmu dan para asatizah ketika mahu menamakan anak.

Janganlah rujuk kepada buku sahaja tatkala ingin menamakan anak.

Elakkanlah daripada menamakan anak dengan nama-nama yang panjang dan tersusun ( murakkab) tetapi berpadalah dengan satu atau dua sahaja kerana ghalibnya sebutan akan dipendekkan.

Biasakanlah dengan memanggil anak dengan nama yang penuh supaya menghasilkan maksud dan maknanya.

Semoga dikurniakan pasangan hidup, suami dan isteri yang soleh dan solehah serta anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan saham buat kita di Hari Akhirat. Kami tutup dengan sebuah doa yang sangat baik untuk dibaca selepas solat.

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّﺓَ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Akhukum fillah,

SS. Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri,
Mufti Wilayah Persekutuan


TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS MAKAN MALAM DAN MAJLIS SANJUNGAN BUDI LAMBAIAN KASIH, SMK BUKIT GOH 2016TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS MAKAN MALAM DAN MAJLIS SANJUNGAN BUDI LAMBAIAN KASIH, SMK BUKIT GOH 2016
(Sebahagiannya dibaca pada majlis tersebut)

Assalaamualaikum warahmatuLlahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Bunga tanjung di tengah pekan,
Tiupan bayu mencelah suria,
kalimah nan agung saya mulakan,
Salam sejahtera menambah ceria.

Daun layu di tengah gurun,
nampak jalur pohon cemara,
Tradisi Melayu turun temurun
Pantun ditutur pembuka bicara.

Selamat datang kami ucapkan,
Buat semua hadirin budiman,
Ke sidang majlis penuh taakulan,
Bersama merapat ukhuwwah dan taulan.

Yang berusaha, Puan Hajjah Wan Norini bt Wan Hamat,
Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Goh,

Yang dihormati, Encik Wan Ludin bin Wan Ali, 
Pengerusi PIBG SMK Bukit Goh,

Ustaz Mohd Anuar bin Mohd Amin,
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SMK Bukit Goh

Encik Awang Mahadi bin Ali,
Penolong Kanan Korikulum, SMK Bukit Goh

Yang diraikan Pn. Hazmah bt Hamzah dan Encik Kamazahri bin Kamarudin,
Ketua-ketua bidang,

AJK PIBG, SMK Bukit Goh,

Rakan-rakan guru dan kakitangan sekolah serta keluarga masing-masing, dan seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian..

Hadirin dan hadirat sekalian,

Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya, dihimpunkan kita di majlis yang sangat besar ertinya kepada semua warga SMK Bukit Goh.

Jamuan Akhir tahun dan majlis perpisahan adalah program tahunan sebagai menghargai usaha dan pengorbanan guru dan kakitangan dalam usaha meningkatkan nama sekolah di peringkat daerah maupun negeri.

Majlis seperti ini diadakan oleh semua sekolah menjelang berakhirnya sesi persekolahan. Di samping itu juga meraikan guru-guru yang akan bersara dan bertukar kerana menghargai pengorbanan mereka selama ini dalam membangunkan sekolah dari segi akademik, kokurikulum, bina insan dan keceriaan...

Berat Sama di pikul
Ringan sama dijinjing
Kita umpama aur dengan tebing
itulah yang diibaratkan ibubapa dan guru
saling perlu memerlukan.
Pelbagai usaha telah dan akan dicernakan
Kejayaan pasti menjelma bukan umpama mimpi
Jika kita bersatu hati.

Ikan merah dijual di pekan,
Syukur gembira dapat sebaldi,
Cuaca cerah turut mengizinkan,
Pohonlah doa ke hadrat Ilahi.

Bagi memberkati majlis ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan munajat kepada Allah, semoga majlis ini berjalan dengan sempurna hingga ke akhirnya.

Dengan ini, dipersilakan Ustaz Shafie Mohd Hasin untuk menitipkan doa dalam majlis yang penuh gilang gemilang ini.

(Doa dibaca)

Amin.. amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis ini akan berjalan lancar.

Semoga majlis kita pada hari ini dipelihara, 
Dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, 
Menambah tautan kemesraan, 
Serta berpisahnya kita nanti,
akan diiringi dengan seribu kenangan.

Bukan keris tanpa ulunya
Bukan majlis tanpa ucapannya.

Seterusnya dipersilakan Encik Suhaimie bin Abdul Halim , Pengerusi Kelab Keluarga SMK Bukit Goh menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang penuh ertinya pada malam ini.

Dengan segala hormatnya dipersilakan.. (Encik suhaimie menyampaikan ucapan... )

Mekar melati diapit kejora,
Kuntuman tersemat, jadi pamitan,
Tersentuh hati mendengar bicara,
Ungkapan azimat jadi ingatan.

#### Demikian tadi ucapan daripada Pengerusi Kelab keluarga yang kita kasihi

Pergi ke kedai membeli gula
Gula di bawa berhati-hati
Yang Dipertua kami mempersila
Ucapan diberi kita hayati.

Seterusnya, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang DiPertua PIBG SMK Bukit Goh, Yang berusaha En Wan Ludin bin Wan Ali untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan..

### YDP PIBG menyampaikan ucapan

Demikian tadi ucapan oleh Yang Di Pertua PIBG SMK Bukit Goh, En Wan Ludin bin Wan Ali. Terima kasih diucapkan

Tidak berseri rasanya majlis ini tanpa mendengar amanat dan ucapan keramat daripada Guru Penolong Kanan Pentadbiran yang kita kasihi. Dengan ini dipersilakan Puan Hajjah Wan Norini bt Wan Hamat, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Goh untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan...

(Puan Hajjah Wan Norini menyampaikan ucapan...)

Tumbuh selirat bunga melati,
Mari direnjis dalam jambangan,
Ucapan tersirat seribu erti,
Semoga majlis menjadi kenangan.

Seterusnya dipersilakan Puan Hazmah bt Hamzah, guru SMK Bukit Goh yang akan bersara menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang penuh ertinya pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan..

(Puan Hazmah bt Hamzah menyampaikan ucapan... )

Banyak duri perkara duri,
Tidak sama duri mengkuang,
Banyak budi perkara budi,
Tidak sama budimu seorang.

Malam hari berlagu unggas,
Memecah kesunyian di dalam hutan,
Walaupun terpisah tempat dan tugas,
Budimu puan dalam ingatan

Ular lidi menyusur rotan,
Menyusur jatuh ke dalam paya
Banyak budi puan semaikan
Semoga tumbuh menyinar dunia.

Seterusnya majlis mempersilakan En Kamazahri bin Kamarudin yang akan bertugas di sekolah yang baharu untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan…

(Encik Kamarzahri menyampaikan ucapan...)

Mekar melati diapit kejora,
Kuntuman tersemat, jadi pamitan,
Tersentuh hati mendengar bicara,
Ungkapan azimat jadi ingatan.

Kain songket cantik kilauan,
Ditenun oleh orang kemaman,
Tak terbalas budimu tuan,
Kami merakam setinggi penghargaan.

####### Tayangan slaid video – nostalgia Untuk Puan Hazmah bt Hamzah selama bertugas di SMK Bukit Goh

Hadirin sekalian, 
majlis ini diadakan sebagai simbolik untuk melambangkan kerjasama saling memberi dan menerima, susah dan senang sama dirasa.

###### Majlis penyampaian Hadiah Persaraan dan pertukaran

Ke Pekan sudah, ke Maran pun sudah,
Cuma ke Tenom sahaja yang belum,
Ucapan sudah, pesanan pun sudah,
Makan dan minum sahaja yang belum.

kalau tuan pikat cemara,
Buatlah bara bakar selasih,
Sudilah tuan jamu selera,
Hidangan mesra pengikat kasih.

Untuk itu, marilah kita sama-sama merasa kelazatan makanan dengan didahului membaca doa makan...

(Acara makan malam...)

### Penutup majlis

Tuan-puan yang dimuliakan,
Andai berkayuh dah sampai ke seberang,
Andai memanjat dah sampai ke pucuk,
Andai mendaki dah sampai ke puncak,
Setiap yang bermula pasti akan berakhir,
Begitu juga dengan majlis kita pada malam ini.
Sebagai penutup bicara...

Sisir pelepah meraut lidi,
Menganyam daun atap jerami,
Yang indah, yang berseri bawalah pergi,
Yang cacat, yang keji tinggalkan buat kami.

Kalau ada jarum yang patah,
Jangan disimpan di bawah saji,
Kalau ada silap dan salah,
Jangan dikutuk diumpat keji.

Pohon kuini dahannya patah
Di situ tempat bermain kenari,
Sampai di sini kata bernoktah,
Izinkan saya mengundur diri.

Demikianlah tadi selesai sudah Majlis Makan Malam dan Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih sempena persaraan dan perpisahan sahabat yang kita kasihi pada kali ini.

Semoga majlis ini dapat mengeratkan ukhuwwah di kalangan kita untuk terus menggapai kejayaan dalam semua bidang pada tahun hadapan.

Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan majlis kita pada hari ini. Semoga berjumpa di lain kali.

Sekian, wassalamualaikum wbt...

Alwi Muda
Pengacara Majlis
MGCC, Indera Mahkota, Kuantan
18 NOV 2016

HUKUM UCAPAN KARRANALLAHU WAJHAH KEPADA SAIDINA ALI..

UCAPAN KARRAMALLAHU WAJHAH UNTUK SAIDINA ALI

AL-KAFI LI AL-FATAWI : SOALAN 256 (25 APRIL 2016 M / 17 REJAB 1437 H)

SOALAN:

Assalamualaikum Tuan Mufti, saya ingin bertanya. Gelaran Karamallahu wajhah untuk Saidina Ali itu diberi oleh Rasulullah ke atau dari pihak lain? Pasal kawan saya kata ia dari syiah. Jadi saya mohon penjelasan dari Tuan Mufti samada ia benar atau pun tidak. Wallahu a'lam.

JAWAPAN:

Waalaikumusalam wbt,

Ulama berbeza pandangan dalam isu ini terbahagi kepada dua kelompok.

Pertama: Kelompok tidak menggalakkan penisbahannya kepada Saidina Ali kerana beberapa sebab:

1. Menolak budaya Syiah yang terlalu mengagungkan Saidina Ali

2. Jika alasan Saidina Ali tidak pernah menyembah berhala, ramai lagi para sahabat yang tidak pernah menyembah berhala seperti Saidina Abu Bakar.

3. Allah SWT sendiri telah menggelarkan para sahabat dengan Radhiallah, yakni “Allah telah meredhai” dalam Surah al-Fath (48:18), maka lebih utama digelar Saidina Ali berdasarkan Radhiallahuanhu berbanding Karramallahuwajhah.

Berkata Ibnu Kathir dalam Tafsir-nya (3/517):

وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأميرالمؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين

Maksudnya: “Dan menjadi kebiasaan hal perkara ini ramai dari kalangan penulis buku-buku yang memberikan secara ekslusif kepada Ali Radhiallahuanhu dengan gelaran Alaihissalam, tanpa (gelaran tersebut disebut juga) ke atas seluruh sahabat yang lain, atau gelaran Karramallahuwajhah, dan hal ini meskipun jika maknanya sahih tetapi wajar untuk menyamakan antara sahabat-sahabat pada hal ini, kerana ianya dari bab penghormatan dan pemuliaan (ke atas semua sahabat), maka dua orang tokoh besar (yakni Abu Bakar dan Umar) dan Amirul Mukminin Uthman adalah lebih utama  dalam bab ini dengan gelaran itu daripada Ali – Semoga Allah meredhai kesemua mereka.”

Ini juga ialah fatwa daripada Lajnah al-Da'imah li al-Buhuth al-Ilmiyyah wa al-Ifta (3/403) No Fatwa: 3627.

Kedua: Kelompok ini membenarkan penggunaan gelaran itu dengan beberapa sebab.

1. Saidina Ali tidak pernah sujud kepada berhala sepanjang hidupnya dan beliau ialah orang yang pertama masuk Islam daripada kalangan kanak-kanak. Inilah dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar al-Haithami dalam Fatwa al-Hadithiyyah (1/41).

2. Para Sahabat lain seperti Saidina Abu Bakar juga memiliki gelaran khusus seperti al-Siddiq, Umar al-Khattab sebagai al-Faruq, dan Khalid al-Walid sebagai Saifullah al-Maslul. Justeru, tidaklah bermaksud mengkhususkan Karramallahuwajhah kepada Ali sebagai bentuk ketidakadilan.

3. Gelaran itu berasal daripada respon Ahlussunnah yang membalas gelaran buruk oleh golongan Nawasib, yang sangat membenci Ahlu Bait, kepada perkataan mereka Qabbahallahuwajhah, yakni Semoga Allah memburukkan wajah Ali. Inilah pendapat Syeikh Muhammad bin Ali bin Adam bi Musa al-Ithyubī al-Wallawī, pensyarah Kitab Sunan al-Nasaie (Dzakhirah al-ʿUqba fi Syarh al-Mujtaba).

Tarjih

Berdasarkan perbahasan di atas, kami berpendapat bahawa tidak salah menggunakan Karramallahuwajhah kepada Saidina Ali, tetapi kami cenderung untuk menyamakan penggunaan Radhiallahuanhu kepada Saidina Ali seperti mana digunakan kepada sahaba-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Ini kerana Nas Ilahi menyebut para sahabat dengan gelaran berkenaan. Justeru, sikap ini keluar daripada khilaf, itu lebih tenang bagi jiwa.

Wallahua'lam.

Pautan ke laman rasmi PMWP: http://goo.gl/CfJerT

TARBIAH ATAU WASAIL TARBIAH ...

Usrah, daurah dan lain-lain adalah wasael tarbiah, bukan tarbiah.
Tarbiah yang sebenar ialah apabila kita mendapat sejumlah wang, lalu kita diminta mengeluarkan atau menginfaqkan sebahagian daripadanya, contohnya 50% daripadanya, mampukah kita lakukan atau sebaliknya?

Tarbiah yang sebenar adalah yang melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri:

- al-qudratu 'alat-tahammul – kemampuan untuk memikul tanggungjawab yang berat

- al-qudratu 'alal-muqawamah – kemampuan untuk melawan segala cabaran dan tentangan

- as-sabru 'alal-masyaqqah – sabar menanggung kepayahan dan kesusahan

Semua ciri-ciri tersebut hanya akan terserlah apabila kita terjun ke madan, bukan hanya dengan menghadiri liqa' dalam wasael tarbiah semata-mata.

(Petikan ucapan Pak Anis Matta, Shah Alam 10 April 2016)

C&P : Fb Ustazah Maznah Daud

KENALI TABI'IN : HASAN AL BASRI


Salah seorang tokoh tabien yang terkenal ialah Hasan Al Basri.  Nama penuh beliau ialah Abu Sa'id al-Hasan ibn Abi-Hasan Yasar al-Basri. Beliau dilahirkan di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun 21 Hijrah (642 Masihi). Ibunya bernama Khairah merupakan seorang bekas hamba kepada isteri Rasulullah, iaitu Hindun binti Suhail atau lebih dikenali sebagai Ummu Salamah. Ummu Salamahlah yang memberi nama Hasan. Beliau adalah seorang wanita Arab yang cerdik dan sangat berilmu. Ummu Salamah adalah diantara segelintir kecil kaum wanita yang celik huruf dan telah meriwayatkan sehingga 387 buah hadis. Beliau adalah ibu susuan Hasan. Ayah Hasan bernama Yasar merupakan bekas hamba kepada Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu Rasulullah. Hassan membesar dan dididik di rumah Ummu Salamah dan rapat dengan kesemua Ummu Mukminin (isteri Rasulullah) kerana rumah-rumah mereka berdekatan.

Hasan mempelajari hadis daripada Othman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Musa al Ash’ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan ramai lagi. Ali bin Abi Talib merupakan idola Hasan yang kuat pegangan agama, kesempurnaan ibadah, kezuhudan dengan menjauhi segala kesenangan dunia. Beliau memiliki kepetahan bertutur, kebijaksanaan, kefasihan dan keupayaan memberi tunjuk ajar yang mampu menyentuh hati manusia. Hasan cuba mencontohi segala akhlak, ketaqwaan dan ibadah Ali bin Abi Talib. Beliau mendalami ilmu agama kepada Ulama terkemuka dan dalama rangka itu, dia bertemu dengan 70 orang ahli Badar dan 300 orang sahabat Rasulullah.

Pada tahun 37 H, setahun selepas Perang Siffin, ketika umurnya 14 tahun Hasan mengikuti ayahnya berpindah ke Basrah dan menetap di sana. Dengan ini namanya dikaitkan dengan Basrah dan dikenali dengan Al Hasan Al Basri. Beliau mempelajari tafsir, hadis dan qiraat dari Abdullah bin Abbas. Beliau juga mendalami ilmu fikah, bahasa dan sastera daripada sahabat lain. Hasan menjadi ilmuan dan seorang fakih yang terkenal dan dipercayai. Beliau dapat melembutkan hati dan mampu membuat air mata orang ramai berlinangan.

Maslamah bin Abdul Malik merupakan jiran Hasan di Basrah, menceritakan mengenai Hasan. Katanya Hasan sama luar dan dalamnya. Ucapannya selari dengan perbuatannya. Apabila mengajak manusia kepada kebaikan beliaulah yang pertama melakukannya. Apabila melarang manusia melakukan kejahatan beliaulah yang pertama yang meninggalkannya. Beliau zuhud, menjauhi daripada mengambil segala yang ada di tangan manusia lain. Manusia amat mengharapkanya dan sentiasa meminta apa yang ada padanya.

Hasan Basri pernah berkata bagaimana kita tidak takut kalau seluruh kehidupan ini kita dipertanggung jawabkan kepada Allah sedang kehidupan itu sendiri amat pendek dan terbatas. Bagi orang yang beriman, kehidupan dunia bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk membuat persiapan dan persediaan untuk bertemu  dengan Allah satu hari nanti. Beliau selalu berpesan agar manusia selalu berwaspada terhadap dunia yang diibaratkannya seperti ular yang lembut sentuhannya tetapi boleh mematikan. Berpalinglah dari pesonanya dan berwaspadalah selalu. Menurut Hasan Basri manusia telah mendapat kebaikan dari Rasullulah  ketika Allah menawarkan kepadanya berupa dunia dan kunci serta isinya tanpa mengurangi sedikit pun kedudukannya di hadapan Allah. Namun, beliau menolak kerana dunia itu boleh mempersonakan dan menipu manusia.

Secara terang-terang dia membenci sikap golongan atasan yang hidup berpoya-poya. Di kalangan para sufi dia dimuliakan sebagai salah seorang tokoh Islam yang besar. Beliau diakui sebagai Guru Besar Kaum Sufi kerana dia mendapat ilmu tasawwuf atau kesufian terus dari Huzaifah Ibnu Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ketinggian ilmu agamanya. 

Suatu ketika Saidina Ali Abi Talib menemui Hasan yang sedang mengajar  muridnya dalam masjid.  Saidina Ali bertanya: "Hai Hasan! Aku mahu bertanya kepadamu tentang dua perkara. Apabila engkau dapat menjawab dua perkara ini engkau dapat meneruskan pengajaranmu, kalau tidak engkau akan aku keluarkan dari masjid ini sebagaimana aku bertindak kepada yang lain." Hasan berkata, "Bertanyalah wahai Amirul Mukminin." Saidina Ali mengajukan pertanyaan,"Ceritakan kepadaku tentang kebaikan agama dan yang dapat merosakkan agama”. Hasan Basri menjawab, "Kebaikan agama ialah hidup warak dan yang merosakkan agama ialah hidup tamak." Saidina Ali berkata, "Engkau benar dan sekarang teruskan pengajaran mu."

Dalam peristiwa yang lain sedang Hasan Basri mengajar anak muridnya di masjid, tiba-tiba naik seorang lelaki lalu bertanya beliau,  “Wahai imam, kampong kami sedang menghadapi masalah kemarau yang panjang.  Apakah yang perlu kami buat wahai imam”.  Hasan Basri menjawab; “Bermohonlah keampunan dari Allah SWT”. Lepas itu  lelaki itu berlalu pergi.  Tidak lama kemudian naik lagi seorang lelaki dan bertanya Hasan Basri, “Wahai imam, aku telah lama kahwin tapi Allah belum mengurniakan lagi kepada aku anak. Apakah yang harus aku buat imam.” Hasan Basri menjawab. “Bermohonlah keampunan dari Allah SWT”. Lepas itu  lelaki itu juga berlalu pergi. Berikutnya naik pula seorang lelaki lain dan bertanya Hasan Basri, “ Wahai imam pokok-pokok tanaman dikampungku tidak berbuah, apakah yang patut kami buat wahai imam”. Hasan Basri menjawab, “Bermohonlah keampunan dari Allah SWT”’

Lepas kejadian itu, seorang anak murid Hasan Basri bertanya beliau. “Wahai imam, kenapakah imam memberikan jawapan yang sama kepada ketiga-tiga orang lelaki tadi, sedangkan persoalan mereka bertiga adalah berlainan sama sekali.  Hasan Basri menjawab, “Sesungguhnya itu bukanlah idea dari aku melainkan firman dari Allah dalam Surah Nuh[Nabi Nuh] (71:10-12)yang berbunyi;


“Sehingga aku berkata (kepada mereka): `Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Dia Maha Pengampun.   

                                                                       
“(Sekiranya kamu berbuat demikian), Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu;   
                                                                                                                

“Dan Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-pinak; dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya).”

Hajjaj bin Yusuf Al Thaqafi ialah seorang pemerintah Iraq yang zalim pernah ditegur kezalimannya oleh Hasan. Beliau juga melarang Hajjaj membina bangunan-bangunan mewah. Hajjaj marah dan ingin memenggal kepala Hasan Basri. Setelah dihadapkan kepada Hajjaj, Hasan membaca doa yang berbunyi: ”Wahai Tuhanku yang memberikan nikmat dan menjadikan tempat aku berlindung ketika menghadapi malapetakaku, jadikanlah kejahatannya itu sejuk dan selamat untukku seperti mana Engkau jadikan api itu sejuk dan selamat untuk Ibrahim.” Hajjaj terasa gementar dan mempersilakan Hasan duduk sambil bertanyakan beberapa masalah agama dan dijawab Hasan dengan tabah dan di hurainya sehingga mendalam. Hajjaj berkata, “Engkau adalah pemimpin ulama” sambil menghadiahkan Hasan minyak wangi.

Hasan adalah penyokong kuat nilai tradisional (lama) dan cara hidup zuhud. Menurut beliau, takut adalah asas kepada moral dan kesedihan adalah ciri agama. Kehidupan hanyalah perjalanan untuk ke akhirat dan kesenangan hendaklah dinafikan untuk menewaskan nafsu. Hasan Basri juga dipandang tinggi oleh ahli sufi kerana sikap zuhudnya. Walau bagaimanapun, beliau bukanlah seorang sufi. Hasan dikenali sebagai seorang yang suci jiwanya menyamai para sahabat. Dalam politik, beliau menentang sistem pewarisan khalifah dalam dinasti Umayyah tetapi percaya kepada pemilihan khalifah. 

MAKAM HASAN BASRI DI BASRAH, IRAQ

Hasan Basri meninggal dunia pada usianya 80 tahun, iaitu pada hari Jumaat di awal bulan Rejab pada tahun 110H bersamaan 728 Masihi di Basrah, Iraq. Selepas solat Jumaat jenazahnya disembahyangkan dan seluruh penduduk Basrah mengiringi jenazahnya sehingga di masjid Basrah tidak didirikan solah Asar berjemaah kerana ketiadaan orang. Hasan Basri telah berjaya mengisi dunia dengan limpahan ilmu, kata nasihat yang menyentuh hati dan mampu menitiskan air mata orang ramai. Anas bin Malik, Abu Qatadah dan lain-lain yang sezaman memuji Hasan Basri dan mengakui akan keluasan ilmunya. Menurut Abu Na-im Al-Asfahani, Hassan Al Basri adalah orang yang selalu takut dan berduka sepanjang hari, hidup zuhud dan warak sepanjang masa dan tidak tidur dalam keadaan senang kerana mengingati Allah, menolak dunia dan tidak meminta-minta.

Apakah pengajaran yang dapat dipetik dari kisah Hassan Al Basri ini:

      
1.  Hasan Basri terkenal dengan sifat zuhudnya.  Meninggalkan keseronokan, kenikmatan dan kekayaan dunia yang sementara demi mencari dan mengejar kenikmatan akhirat yang kekal abadi.  Syurga dijadikan matlamat hidupnya dan dunia ini hanyalah alat untuk mencapai syurga.

2. Walaupun bergelar ulama besar namun hatinya selalu takut kepada kemurkaan Allah. 

3.  Beliau tidak pernah ada perasaan gentar dan takut kepada pemerintah.  Takut baginya hanyalah kepada Allah SWT, tuhan sekalian alam.


“Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya: Orang yang suka menghina   orang lain, dia juga akan dihina: Orang yang menyintai akhirat, dunia pasti menyertainya: Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga” - Mutiara Kata Saidina Umar Al-Khattab."

APA YANG BERLAKU DI TURKI PADA SAAT INI ?

Melihat pada akhir-akhir ini banyak berlaku letupan di Turki, di Ankara dan Istanbul khususnya. Hari ini pula kita dikejutkan lagi dengan letupan ke-5 yang mengorbankan orang awam di salah sebuah Bandar Utama di Turki, iaitu Istanbul. Mungkin ramai yang tertanya atas sebab dan matlamat apa usaha jahat ini dilakukan di Turki. Negara yang populasinya 96.50% muslim dan kini mula dilihat sebagai salah satu negara yang diharap akan memimpin umat Islam dalam menangani isu-isu utama yang membelenggu umat Islam yang tertindas pada saat ini.
Ramai juga yang tertanya siapakah dalang kepada letupan berani mati yang seringkali dilakukan di Turki. Nama-nama organisasi seperti PKK, YPG, PYD dan ISIS sering dikaitan sebagai dalang kepada operasi jahat ini. Ramai yang mengatakan Turki akan menjadi tidak aman sepertimana negara-negara lain yang berhampiran dengannya seperti Syria, Iraq dan Mesir.
Namun, ini kami katakan bahawa situasi di Turki adalah berbeza dengan negara-negara arab yang lain. Apa yang terjadi di Turki bukanlah kerana Revolusi atau ketidakpuasan hati rakyat Turki namun apa yang terjadi sekarang di Turki adalah kerana perasaan hasad dengki dan juga campur tangan kuasa luar yang tidak mahu Turki terus berada dalam keadaan aman dan bergerak lebih maju kehadapan.
Namun sebelum kita berbicara lebih mengenai situasi semasa, kita perlu melihat kepada sejarah dan asal usul punca mengapa perkara ini terjadi dan bagaimanakah permusuhan dan perselisihan antara golongan berhaluan kiri ini bermula di Turki. Situasi yang berlaku pada hari ini bertitik tolak apabila Penubuhan Republik Turki pada tahun 1922 yang secara langsung menamatkan sistem pemerintahan Khilafah Uthmaniyyah ini telah menafikan sebarang hak bangsa lain selain Turki.
Semasa era Khilafah Uthmaniyyah, bumi Uthmaniyyah ini tidak hanya didiami oleh orang berbangsa Turki, namun ia adalah sebuah “Devlet-i Aliyye Uthmaniyah” yang mempunyai rakyat yang berbagai bangsa, bahasa dan agama. Ia adalah sebuah kedaulatan yang menghormati dan meraikan perbezaan bangsa, bahasa dan agama seperti mana yang telah diajarkan oleh junjungan besar kita Rasullullah s.a.w dan juga dinyatakan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Hujarat : 13 yang berbunyi :
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ۬ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبً۬ا وَقَبَآٮِٕلَ لِتَعَارَفُوٓاْ‌ۚ إِنَّ أَڪۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَٮٰكُمۡ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۬
"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). "
Hal ini sudah diamalkan oleh Daulah Uthmaniyyah sejak ratusan tahun, hatta sejak Daulah ini ditubuhkan pada tahun 1299~ lagi.
Namun apabila perjanjian “Sykes-Picot” pada tahun 1916 dilaksanakan semasa perang dunia pertama, kedaulatan yang mempunyai berbeza bangsa, ras kulit, bahasa dan agama ini mula dipecah-pecahkan mengikut kaum dan mulanya tertubuh negara-negara bangsa yang membangkitkan ideologi nasionalism yang sempit.
Umat manusia yang hidup bersama-sama dalam kepelbagaian dan keunikan ini mula dipecah-pecahkan mengikut bangsa dan bahasa mereka. Ruh surah Al-Hujarat ini mula dinafikan dan dilupakan, Umat islam tidak lagi bersatu atas pegangan aqidah, namun bersatu atas pegangan bangsa dan bahasa.
Namun tidak semua bangsa bernasib baik, bangsa seperti Kurdi, Ahiska, Rohingya, Moro, Pattani dan banyak lagi bangsa lain dinafikan hak tanah mereka.
Bangsa-bangsa ini hilang tempat tinggal, hilang hak mereka untuk berbicara dalam bahasa mereka dan menjalani kehidupan harian mereka dalam budaya dan cara hidup mereka sendiri.
Mereka seringkali berada dalam tekanan dan hidup dalam pelarian di tanah mereka sendiri. Bangsa-bangsa yang tidak bernasib baik ini, selepas hidup dalam tekanan pada satu tempoh masa mula meminta dan berjuang untuk mendapatkan wilayah autonomi mereka sendiri sepertimana bangsa lain yang sudah sekian lama menikmati kebebasan ini.
Bangsa-bangsa yang dinafikan hak mereka ini selalunya mendiami kawasan yang jauh dari pembangunan dan juga pendidikan, akses kepada maklumat dan berita semasa, menjadikan mereka terbuka kepada eksploitasi golongan berkepentingan.
Sentimen perkauman dan dendam lama sering dimainkan. Modus operandi seperti ini sudah sekian lama digunakan di tempat-tempat lain yang mengalami situasi yang sama.
Di Turki, masyarakat Turki yang ditindas sekian lama sejak zaman penubuhan republik dieksploitasi kuasa antarabangsa seperti Israel, Amerika dan Rusia.
Ini jelas apabila Amerika masih degil untuk menyenaraikan PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê/Parti Buruh Kurdistan) atau proksi mereka di Syria YPG (Yekîneyên Parastina Gel/People Protection Party), PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat/Democrate Union Party) sebagai kumpulan pengganas, sungguhpun mereka secara terang-terangan mengaku bahawa mereka bertanggungjawab ke atas serangan-serangan letupan berani mati di Ankara dan Istanbul.
Kedegilan ini bertolak titik dari pendirian Amerika yang mahu menjadikan YPG/PYD/PKK sebagai proksi mereka dalam mengekalkan kuasa mereka dan mengekang pengaruh ISIS di rantau ini.
Campur tangan Amerika jelas dilihat daripada isu Laut Hitam (Black Sea) yang masih belum selesai. Sehingga saat ini, senjata-senjata api masih dibekalkan oleh Amerika kepada puak pengganas ini , atas alasan agar “ melemahkan dan mengalahkan ISIS” seperti dikatakan President Amerika Syarikat, Barrack Obama.
Apa yang dialami oleh kepimpinan dan rakyat Turki pada saat ini adalah serangan ke atas kedaulatannya, bukannya seperti revolusi yang berlaku di Syria, Iraq, Libya ataupun Mesir.
Apa yang Turki perlukan pada saat ini adalah sokongan dari masyarakat dunia dan persepakatan dari masyarkat dunia dalam mengecam tindakan ini. Turki pada saat ini dicemburui pelbagai pihak luar seperti Amerika, Iran, Israel, Russia atas kejayaannya dalam pembangunan dan juga kemajuan yang dicapai Turki akhir-akhir ini.
Turki, salah satu negara majoriti Islam yang berjaya memimpin negara melalui pemilihan demokratik pada saat ini diserang dari setiap sudut, ini dapat dilihat dari liputan media antarabangsa yang bersifat berat sebelah dalam melaporkan berita mengenai Turki dan juga suka mensensasikan berita-berita yang berlaku di Turki agar orang ramai takut untuk melabur di dalam Turki mahupun datang melancong ke Turki.
Apa yang dimahukan oleh kuasa-kuasa luar terutamanya Amerika, Israel, Iran dan negara-negara lain yang mencemburui Turki adalah untuk memusnahkan keamanan yang dikecapi Turki yang kini mula membangun dari setiap sudut.
Sepertimana saranan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, seluruh umat Islam perlu bangun dan memberi sokongan kepada kepimpinan Turki pada saat ini. Sungguhpun ia tidaklah sempurna dan masih banyak perkara yang perlu diperbaiki.
Pada saat ini hanya Turki lah satu-satu Negara yang tegas dan bangkit dalam menyuarakan isu-isu umat Islam yang ditindas di seluruh dunia seperti di Somalia, masyarkat Rohingya, Palestin, Syria dan lain-lain.
Kami menyeru anda semua untuk terus menyokong dan memberi sokongan tanpa berbelah bahagi kepada masyarkat Islam di Turki. Jalinkan hubungan dengan umat Islam di Turki dari apa jua suduh, ekonomi, pendidikan, pelaburan, perniagaan dan juga ketenteraan. Turki memerlukan kita semua.
Said Imaddudeen Norhisam.
CEO Jejak Uthmaniyyah Tour & Consultancy.
18:26, Pazartekke, Fatih/ISTANBUL


TEKS UCAPAN JAMUAN AKHIR TAHUN DAN MAJLIS PERPISAHANAssalaamualaikum warahmatuLlahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Bunga tanjung di tengah pekan,
Tiupan bayu mencelah suria,
kalimah nan agung saya mulakan,
Salam sejahtera menambah ceria.

Daun layu di tengah gurun,
nampak jalur pohon cemara,
Tradisi Melayu turun temurun
Pantun ditutur pembuka bicara.

Selamat datang kami ucapkan,
Buat semua hadirin budiman,
Ke sidang majlis penuh taakulan,
Bersama merapat ukhuwwah dan taulan.


Yang berusaha, Tuan Haji Hamzah bin K. Mohamed, pengetua SMK Bukit Goh,
Yang dihormati, Encik Mohd Azmi bin Othman, mantan pengetua SMK Bukit Goh,
Puan Hajjah Wan Norini bt Wamad Hamat, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Goh,
Ustaz Mohd Anuar bin Mohd Amin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SMK Bukit Goh
Encik Awang Mahadi bin Ali, Penolong Kanan Korikulum, SMK Bukit Goh
Yang diraikan Pn. Rosminah bt Hassan, yang akan bertukar ke SMK Sungai Isap,
Ketua-ketua bidang,
Rakan-rakan guru dan kakitangan sekolah serta keluarga masing-masing,
dan seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian..


Hadirin dan hadirat sekalian,

Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya, dihimpunkan kita di majlis yang sangat besar ertinya kepada semua warga SMK Bukit Goh. Jamuan Akhir tahun dan majlis perpisahan adalah program tahunan sebagai menghargai usaha dan pengorbanan guru dan kakitangan dalam usaha meningkatkan nama sekolah di peringkat daerah maupun negeri. Majlis seperti ini diadakan oleh semua sekolah menjelang berakhirnya sesi persekolahan. Di samping itu juga meraikan guru-guru yang akan bertukar kerana menghargai pengorbanan mereka selama ini dalam membangunkan sekolah dari segi akademik, kokurikulum, bina insan dan keceriaan...

Ikan merah dijual di pekan,
Syukur gembira dapat sebaldi,
Cuaca cerah turut mengizinkan,
Pohonlah doa ke hadrat Ilahi.

Bagi memberkati majlis ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan munajat kepada Allah, semoga majlis ini berjalan dengan sempurna hingga ke akhirnya.  Dengan ini, dipersilakan Tuan Haji Zamani untuk menitipkan doa dalam majlis yang penuh gilang gemilang ini.

(Doa dibaca)

Amin.. amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis ini akan berjalan lancar.

Semoga majlis kita pada hari ini dipelihara,
Dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan,
Menambah tautan kemesraan,
Serta, berpisahnya kita nanti, akan diiringi dengan seribu kenangan.

Seterusnya dipersilakan Puan Rosminah bt Hassan, guru SMK Bukit Goh yang akan bertukar ke SMK Sungai Isap, menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang penuh ertinya pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan..

(Puan Rosminah menyampaikan ucapan... )


Banyak duri perkara duri,
Tidak sama duri mengkuang,
Banyak budi perkara budi,
Tidak sama budimu seorang.


Malam hari berlagu unggas,
Memecah kesunyian di dalam hutan,
Walaupun terpisah tempat dan tugas,
Budimu puan dalam ingatan


Mekar melati diapit kejora,
Kuntuman tersemat, jadi pamitan,
Tersentuh hati mendengar bicara,
Ungkapan azimat jadi ingatan.


Kain songket cantik kilauan,
Ditenun oleh orang kemaman,
Tak terbalas budimu puan,
Kami merakam setinggi penghargaan.

Tidak lengkap rasanya majlis ini tanpa mendengar amanat dan ucapan keramat daripada pengetua yang kita kasihi.  Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Hamzah bin K. Mohamed, pengetua SMK Bukit Goh untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan...

(Tn. Haji Hamzah bin K. Mohamed menyampaikan ucapan...)

Tumbuh selirat bunga melati,
Mari direnjis dalam jambangan,
Ucapan tersirat seribu erti,
Semoga majlis menjadi kenangan.

Hadirin sekalian, majlis ini diadakan sebagai simbolik untuk melambangkan kerjasama saling memberi dan menerima, susah dan senang sama dirasa.


Ke Pekan sudah, ke Maran pun sudah,
Cuma ke Tenom sahaja yang belum,
Ucapan sudah, pesanan pun sudah,
Makan dan minum sahaja yang belum.


kalau tuan pikat cemara,
Buatlah bara bakar selasih,
Sudilah tuan jamu selera,
Hidangan mesra pengikat kasih.

Untuk itu, marilah kita sama-sama merasa kelazatan makanan dengan didahului membaca doa makan...(Acara makan malam...)


Tuan-puan yang dimuliakan,

Andai berkayuh dah sampai ke seberang,
Andai memanjat dah sampai ke pucuk,
Andai mendaki dah sampai ke puncak,
Setiap yang bermula pasti akan berakhir,
Begitu juga dengan majlis kita pada malam ini.


Sebagai penutup bicara...

Sisir pelepah meraut lidi,
Menganyam daun atap jerami,
Yang indah, yang berseri bawalah pergi,
Yang cacat. yang keji tinggalkan buat kami.

Kalau ada jarum yang patah,
Jangan disimpan di bawah saji,
Kalau ada silap dan salah,
Jangan dikutuk diumpat keji.

Pohon kuini dahannya patah,
Di situ tempat bermain kenari,
Sampai di sini kata bernoktah,
Izinkan saya mengundur diri.

Demikianlah tadi selesai sudah Jamuan Akhir Tahun dan Majlis Perpisahan kita pada kali ini. Semoga majlis ini dapat mengeratkan ukhuwwah di kalangan kita untuk terus menggapai kejayaan dalam semua bidang pada tahun hadapan.  Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan majlis kita pada hari ini. Semoga berjumpa di lain kali.

Sekian, wassalamualaikum wbt...


REUNION; MATLAMAT DAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYAAPA MAKNA REUNION
👠 Reunion dari dua perkataan iaitu 'RE' yang bermaksud 'kembali' dan 'UNI' yang bermaksud 'bersatu'.

👠 Reunion bermaksud pertemuan semula atau berkumpul semula dengan rakan, teman dan guru-guru yang sudah lama tidak bertemu.


MATLAMAT REUNION

1.   Merapatkan semula hubungan persahabatan yang terputus puluhan tahun.

2.   Merapatkan ukhuwwah dan silaturrahim yang telah lama terputus

3.   Wahana perbincangan untuk kebaikan bersama dan sekolah (SMSA)

4.   Berusaha memahami dan merasai masalah yang dialami oleh sahabat

5.   Bertukar-tukar pengalaman dalam sesuatu perkara samada keluarga, pelajaran anak, pekerjaan       maupun ekonomi

6.   Membina sifat muafakat bagaikan satu keluarga.


❤ AKTIVITI LAIN YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH REUNION ❤

1.   Pertemuan tahunan sesama ahli ataupun keluarga

2.   Sambutan Hari Raya

3.   Ziarah-menziarahi sahabat yg sakit, kenduri kahwin dll

4.   Tahlil, solat hajat dan bacaan Yasin untuk sahabat/guru yg meninggal, menunaikan haji dll

5.   Gotong-royong SMSA ataupun masjid/surau dlk

6.   Menyampaikan sumbangan kepada anak yatim, fakir miskin dll

7.   Program sukan, sukaneka sesama ahli maupun aktiviti melancong


💝 PERKARA YANG PERLU DIBERIKAN PERHATIAN OLEH AHLI REUNION 💝

1.   Pertemuan dan persahabatan kita kerana Allah semata-mata, tidak yg lain

2.    Berusaha memperkukuhkan ikatan kekeluargaan masing-masing dengan bertukar pandangan dan pengalaman

3.   Menjaga privasi  sahabat-sahabat kita dan keluarga mereka.

4.   Elakkan berkomunikasi pada waktu yang tidak sesuai seperti tengahari, tengah malam dll

5.   Membantu sahabat kita supaya keluarga mereka semakin kukuh dengan perkongsian pengalaman dan jauhkan diri kita menjadi penyebab kepada masalah rumahtangga sahabat yg kita kasihi6

 6.   Sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kerukunan rumahtangga dan keluarga sahabat kita di samping dilimpahi rahmat Allah

7.   Elakkan membincangkan atau menghantar perkara yang sensitif yang melibatkan keturunan, agama, gender, agama dan sebagainya.

8.   Sentiasa hidupkan pesanan dan nasihat yang baik dan berguna untuk dunia dan akhirat kita

👪   Semoga coretan ini ada manfaatnya untuk diri kita dalam musafir kita di batas sempadan dunia ini...


Salam Reunion,

Alwi Muda
Kuantan, Pahang
6 Feb 2016, 6.40 pm

UCAPAN DI MALAM APRESIASI KOKURIKULUM

Assalaamualaikum warahmatuLlahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Bunga tanjung di tengah pekan,
Tiupan bayu mencelah suria,
kalimah nan agung saya mulakan,
Salam sejahtera menambah ceria.

Daun layu di tengah gurun,
nampak jalur pohon cemara,
Tradisi Melayu turun temurun
Pantun ditutur pembuka bicara.

Selamat datang kami ucapkan,
Buat semua hadirin budiman,
Ke sidang majlis penuh taakulan,
Bersama merapat ukhuwwah dan taulan.


Yang berusaha, Tuan Haji Hamzah bin K. Mohamed, pengetua SMK Bukit Goh,
Yang dihormati, Encik Mohd Azmi bin Othman, mantan pengetua SMK Bukit Goh,
Puan Hajjah Wan Norini bt Wamad Hamat, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Goh,
Ustaz Mohd Anuar bin Mohd Amin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SMK Bukit Goh
Encik Awang Mahadi bin Ali, Penolong Kanan Korikulum, SMK Bukit Goh
Ketua-ketua bidang,
Rakan-rakan guru dan kakitangan sekolah serta keluarga masing-masing,
dan seterusnya anak didik terpuji yang dikasihi sekalian..


Hadirin dan hadirat sekalian,

Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya, dihimpunkan kita di majlis yang sangat besar ertinya kepada semua warga SMK Bukit Goh. Malam apresiasi kokurikulum adalah malam penghargaan yang diberikan oleh sekolah dan PIBG sebagai menghargai usaha dan pengorbanan guru dan pelajar dalam usaha memahat nama sekolah di persada daerah dan negeri dalam bidang kokurikulum, khususnya FORMULA ONE dan ROBOTIK.  Sebuah sekolah Felda yang agak terpencil, mampu menyaingi sekolah-sekolah bandar dan elit dalam kedua-dua bidang tersebut. Sementelahan lagi, tidak semua sekolah berani menyahut cabaran dalam bidang FORMULA ONE dan ROBOTIK ini...

Ikan merah dijual di pekan,
Syukur gembira dapat sebaldi,
Cuaca cerah turut mengizinkan,
Pohonlah doa ke hadrat Ilahi.

Bagi memberkati majlis ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan munajat kepada Allah, semoga majlis ini berjalan dengan sempurna hingga ke akhirnya.  Dengan ini, dipersilakan Tuan Haji Zamani untuk menitipkan doa dalam majlis yang penuh gilang gemilang ini.

(Doa dibaca)

Amin.. amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis ini akan berjalan lancar.

Semoga pertemua kita pada malam ini dipelihara,
Dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan,
Menambah tautan kemesraan,
Serta, berpisahnya kita nanti, akan diiringi dengan seribu kenangan.

Seterusnya dipersilakan Encik Mohd Azmi bin Othman, mantan pengetua SMK Bukit Goh menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang penuh ertinya pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan..

(Encik Mohd Azmi menyampaikan ucapan... )

Mekar melati diapit kejora,
Kuntuman tersemat, jadi pamitan,
Tersentuh hati mendengar bicara,
Ungkapan azimat jadi ingatan.

Tidak lengkap rasanya majlis ini tanpa mendengar amanat dan ucapan keramat daripada pengetua yang kita kasihi yang baharu saja menjadi warga sekolah kita.  Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Hamzah bin K. Mohamed, pengetua SMK Bukit Goh untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan...

(Tn. Haji Hamzah bin K. Mohamed menyampaikan ucapan...)

Tumbuh selirat bunga melati,
Mari direnjis dalam jambangan,
Ucapan tersirat seribu erti,
Semoga majlis menjadi kenangan.

Hadirin sekalian, majlis ini diadakan sebagai simbolik untuk melambangkan kerjasama saling memberi dan menerima, susah dan senang sama dirasa. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca doa makan...

(Acara makan malam...)


Tuan-puan yang dimuliakan,

Andai berkayuh dah sampai ke seberang,
Andai memanjat dah sampai ke pucuk,
Andai mendaki dah sampai ke puncak,
Setiap yang bermula pasti akan berakhir,
Begitu juga dengan majlis kita pada malam ini.

Sebagai penutup bicara...

Sisir pelepah meraut lidi,
Menganyam daun atap jerami,
Yang indah, yang berseri bawalah pergi,
Yang cacat. yang keji tinggalkan buat kami.

Kalau ada jarum yang patah,
Jangan disimpan di bawah saji,
Kalau ada silap dan salah,
Jangan dikutuk diumpat keji.

Pohon kuini dahannya patah,
Di situ tempat bermain kenari,
Sampai di sini kata bernoktah,
Izinkan saya mengundur diri.

Demikianlah tadi selesai sudah majlis apresiasi kokurikulum kita pada kali ini.  Semoga majlis ini dapat membangkitkan semangat untuk terus menggapai kejayaan dalam bidang kokurikulum pada tahun hadapan, khususnya dalam FORMULA ONE dan ROBOTIK, Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan majlis kita pada malam ini. Semoga berjumpa di lain kali.

Sekian, wassalamualaikum wbt...

 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 KEMBARA SUFI |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.