ASAS-ASAS AMAL TARBAWI

Manhaj perubahan Islam berasaskan kerja-kerja menghimpun, mentarbiyyah dan menyusun batu bata binaan organisasi Islam mempunyai 10 asas penting.

1. Menyempurnakan kekurangan tarbawi yang terkurang hasil didikan realiti masyarakat yang membesarkannya.

Setiap individu akan terkesan dengan realiti sosial, politik, ekonomi, budaya, sistem dan segalanya yang melingkungi pembesarannya sejak kecil sama ada positif atau negatif. Sekiranya wujud aspek-aspek positif maka tugas amal dakwah adalah menyempurnakannya dan meningkatkan kemampuannya bukan memulakannya dari awal. Sebaliknya jika wujud kekurangan perlulah disempurnakan dari tahap kelemahan itu dan meningkatkannya ketahap yang lebih tinggi bukan mengabaikannya atau mengajarnya sesuatu yang bukan keutamaan untuk dirinya.

Contohnya: Jika seorang itu tidak tahu membaca al-Quran maka tidaklah layak beliau diajar ilmu `tarannum’.

Setiap sesuatu ada asas dan ada cabang atau pelengkapnya. Sebelum seseorang itu diajar dan dikembangkan aspek-aspek cabang dan pengkhususan beliau terlebih dahulu perlu disempurnakan asas-asasnya melalui proses tarbiyyah.

” Bertuturlah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya”

” Belajarlah untuk memahami sebelum dilantik menjadi pemimpin”

” Apabila seorang yang muda dilantik menjadi pemimpin akan menyebabkannya kehilangan banyak ilmu”.

” Tentera adalah laluan kepada kepimpinan”.

Manhaj tarbiah adalah sesutu yang lengkap dan fleksible. Ia bukan sekadar silibus-silibus yang disusun dan dilaksanakan mengikut semester tetapi , proses tarbiyyah memerlukan seorang murabbi yang faham realiti orang yang ditarbiyyahnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada untuk ditingkatkan dan diperbetulkan.

Tarbiyyah bukan sekadar membaca buku tetapi melihat apakah objektif perubahan yang hendak dihasilkan dan merangka aktiviti-aktiviti tarbiyyah yang boleh mencapai tujuannya melalui wasilah-wasilah tarbiyyah yang telah terbukti berkesan.

Namun para pendakwah di Malaysia secara spesifik perlu mengenali kelemahan asas yang ada dalam masyarakat Melayu Muslim khususnya hasil daripada kelemahan sistem pendidikan yang mereka lalui, budaya hidup, cara berfikir, tabiat-tabiat negatif, pendedahan ilmiah dan pekerjaan yang di lalui selain serangan terancang musuh Islam yang berjaya menyelewengkan identiti masyarakat Islam daripada objektif Syarak sebenar.

2. Membekalkan kepada para pendakwah nota-nota pembuka perbincangan.

Perkara yang paling sukar dalam kerja-kerja tajmik ialah untuk mencari topik perbincangan untuk dimulakan dengan orang disekitarnya. Lebih sukar lagi untuk menyusun dan membawa perbincangan kepada idea Islam yang sebenar terhadap sesuatu isu dan menyusun keutamaannya.

Kita tidak mempunyai masa untuk dibazirkan kepada perbincangan isu-isu politik, ekonomi, sosial dengan sekadar mengkritik atau tindak balas terhadap isu-isu yang sengaja ditimbulkan musuh Islam atau oleh orang yang tidak mempunyai plan kehidupan yang jelas tanpa sesuatu objektif yang membina.

Sebaliknya pendakwah perlu fokuskan perbincangan kepada isu-isu asas yang boleh menggerakkan minda masyarakat untuk memahami realiti dan kedudukan intimak mereka di dalam Islam, menyedarkan mereka terhadap bahaya yang menimpa ummah, musuh-musuh yang berkerja secara terencana dan menimbulkan rasa bertanggungjawab terhadap Allah dalam diri mereka untuk bertindak membuat perubahan.

Hari ini masyarakat terdedah kepada tulisan-tulisan dalam majalah, akhbar, blog-blog dan sebagainya daripada penulis-penulis yang merupakan anti Islam atau penulis Islam yang tidak membawa masyarakat kepada kematangan identiti.

Tanggungjawab amal Jama`i menuntut agar gerakan Islam menyediakan bahan-bahan pembuka yang mengetengahkan idea Islam terhadap seluruh isu dan mengemukakan jalan penyelesaiannya.

Terdapat di medan dakwah tulisan-tulisan, bahan terjemahan dan sebagainya yang bermutu dan boleh digunakan oleh pendakwah. Tugas pemimpin amal Islam ialah memilih dan menyusunnya mengikut keutamaan berasaskan abjadiyat amal-amal tarbawi.

3. Pendakwah perlu berusaha berbicara perkara yang sesuai denagan keperluan mad`u.

Asas ini menyempurnakan asas terdahulu. Seorang pendakwah perlu tahu, faham dan jelas objektif perubahan yang ingin dicapai hasil daripada perbincangannya dengan mad`unya. Oleh itu pendakwah perlu memilih topik dan memandu perbincangan supaya mencapai objektif.
Namun perkara lebih utama ialah ; pendakwah mendengar seluruh luahan pemikiran dan perasaan mad`unya agar beliau mengetahui tahap pemikiran, pandangan, pegangan, salah faham dan sebaginya supaya pendakwah mampu mengarahkan perbincangan kepada objektif yang sesuai.

Pimpinan gerakan Islam perlu menyusun tajuk-tajuk dan bahan yang sesuai untuk mad`u diperingkat sekolah menengah, universiti, golongan buruh, petani dan sebagainya di samping tajuk-tajuk umum untuk semua golongan.

Persedian ini dapat mengelakkan para pendakwah bercakap mengikut ijtihad masing-masing dan lebih utama agar perbincangan tidak tersasar kepada persoalan yang tidak diperlukan atau topik yang belum tiba masanya.

4. Memperbanyakkan memperingatkan mengenai alasan realiti yang mewajibkan berkerja secara berjamaah

Dalil-dalil Syarak daripada nas-nas al-Quran dan Hadis bertujuan mencetuskan niat pengabdian diri kepada Allah dalam beramal untuk Islam secara berjamaah dan tuntutan keimanan manakala alasan-alasan realiti mendorongnya dengan lebih kuat.

Pendakwah perlu selalu mengingatkan tentang tabiat pertembungan antara kebenaran dan kebatilan dan menegaskan bahawa golongan batil bergerak secara terancang dan berorganisasi, berparti dan kerajaan. Pendakwah perlu menonjolkan wujud kesatuan peranan pemerintah, media massa, sistem kehakiman, sistem keselamatan negara hatta pendidikan dalam meneruskan agenda jahiliyyah.

Kefahaman ini menyedarkan bahawa berdiam diri atau berkerja secara tersendiri tanpa perancangan yang rapi adalah tidak selari dengan tuntutan perjuangan yang sebenar.

5. Ambil sesuatu daripada mad`u mengikut kemampuannya dan berikan kepadanya sekadar keperluannya.

Mad`u yang kita kumpulkan dalam satu kumpulan kecil masih terdapat kekurangan dalam diri mereka dan wujud perbezaan peribadi antara mereka. Gabungan pemikiran, kerohanian, latarbelakang kehidupan, pengalaman kekeluargaan, pendidikan dan sebagainya yang membentuk setiap diri mereka adalah tidak sama.

Ada yang berkesempatan belajar disekolah agama sejak kecil ada tidak, watak, ilmu dan keperibadian ibu bapa mereka juga berbeza, ada berpengalam luas dalam pelbagai aktiviti luar semasa di sekolah dan ada yang tidak berpengalaman. Ada yang terdedah dengan didikan guru-guru disekolah menengah yang kurang akhlaknya atau yang cenderung kepada kesufian.
Latarbelakang ini membentuk perbezaan kecenderungan, kemahiran, kesediaan untuk berdisiplin dan sebagainya. Melalui program membersihkan jiwa, menanamkan kesedaran Islam dan rasa tanggungjawab akan meletakkan mereka pada satu tahap yang sama secara umumnya dan masing-masing akan ada kelebihan yang berbeza yang boleh dimanfaatkan dalam medan amal.

Sikap para mad`u ingin melakukan perubahan pada diri dan mahu belajar sudah bermadai kepada duah untuk memberikan masanya kepada mereka.

Sikap utama pendakwah dengan mad`u ialah mengambil manfaat daripada mereka atau memberi tanggungjawab sekadar kemampuan mereka.

Kita tidak harus menjadikan kreteria bersemangat, kecenderungan untuk berdisiplin dan taat sebagai syarat asasi untuk kita mendidik mereka. Mungkin di kalangan mereka ada yang kurang berdisiplin dengan program tarbiyyah tetapi pendakwah yang mendidik mereka mungkin menyedari masa depan gemilang mereka yang boleh dimanfaatkan oleh dakwah pada masa hadapan jika mereka masih mempunyai hubungan rapat dengan pendakwah.

Mungkin mereka akan menjadi penulis akhbar yang terkenal, ahli politik yang baik, memiliki ijazah doktor falsafah dan menjadi pensyarah di universiti, tenaga pakar dalam jentera kerajaan dan sebagainya yang boleh memberi manfaat kepada dakwah pada masa hadapan.
Namun kemampuan duah untuk membawa mereka di dalam binaan tanzim adalah setinggi harapan dalam amal Islami.

Mungkin ada dikalangan pelajar universiti tetapi masih mempunyai watak seorang remaja yang belum matang. Pendakwah hanya perlu bersedia menerima keadaan ini dan menunggu mereka sempurna memiliki kematangan diri.

Ada di kalangan mad`u yang suka menunjuk-nunjuk, mementingkan pendapatnya, suka merajuk apabila ditegur, sekali sekala terjebak di dalam gejala lagha, ada yang bersemangat malakukan kerja-kerja dakwah sehingga mereka menyangka pendakwah lemah dan tidak memberikan tenaganya yang maksima. Ada dikalangan mad`u yang tidak sabar dengan corak pentarbiahan yang syumul dan cenderung dengan aktiviti-aktiviti ilmiah, menghadiri majlis-majlis ilmu dan menadah kitab. Gejala seumpama ini lahir apabila mad`u belum mencapai kedewasaan dalam tarbiyyah dan belum memahami tuntutan amal Islami semasa.
Pendakwah hanya perlu bersabar dan menyusun aktiviti tarbiahnya secara tersusun dan mendidik . Bagi kita masa sebahagian daripada rawatan.

6. Mengelakkan perbalahan mad`u dengan kaum keluarganya.

Terdapat dikalangan mad`u yang mempunyai semangat yang berlebihan yang mendorong mereka memetik buah sebelum masanya. Mereka segera membantah sikap ibu bapa yang bermuamalah dengan muamalah riba atau memaksa ibu dan saudara perempuan mereka untuk menutup aurat.

Sikap ini menjadikan mad`u menyalakan api peperangan diantaranya dan keluarganya.
Mereka perlu difahamkan bahawa beliau tidak menaggung bebanan dosa akibat maksiat keluarganya kerana itu adalah tanggungjawab bapanya sebagai ketua keluarga juga tidak menjejaskan maruah dirinya di sisi kita.

Begitu juga beliau perlu difahamkan bahawa kelaurganya adalah mangsa keadaan dan sistem yang ada sebelum menghukum mereka dengan sengaja menolak untuk melaksanakan syariat Islam.

Mungkin juga para mad`u memahami kewajiban tuntutan syarak secara melampau lalu beliau memerintahkan keluarganya melaksanakan tuntutan syarak lebih daripada batasan yang dibenarkan syarak tanpa memahami keperluan beliau merubah sesuatu kemungkaran dengan menggunakan pertimbangan keutamaan antara keperluan syarak, berperingkat, menggunakan uslub yang penuh kebijaksanaan, memaafkan, bertolak ansur dan nasihat yang baik.
Pendakwah perlu mengingatkannya bahawa masa sebahagian daripada proses rawatan.

7. Sentiasa menyelangi aktiviti umum dengan beriktikaf di dalam masjid.

Menggalakkan biah masjid di dalam diri mad`u merupakan unsur penting. Penegasan ini perlu kerana kebanyakan aktiviti dakwah lebih kepada aktiviti luaran seperti, riadah, khidmat masyarakat, kursus-kursus dan program-program umum lain.

Keseimbangan unsur tarbiah antara amal jasadi dan rohani adalah perkara utama. Realiti masyarakat kini terlalu jauh daripada masjid dan kebanyakan masa mereka dilaksanakan jauh daripada suasana tadabbur ayat-ayat al-Quran. Keadaan ini menjadikan ruh mereka tidak tenang dan mudah cenderung kepada kemaksiatan, lagha dan melupai akhirat.

Duduk seketika di dalam masjid jauh daripada kesibukan dunia memberi ruang kepada mad`u merenung ke dalam dirinya dan bermuhasabah supaya mereka dapat membetulkan pemikiran dan tindakan mereka.

Aktiviti ini boleh dilakukan sebelum atau sesudah solat fardu secara galakan dan bukan perintah daripada pendakwah. Tindakan secara sukarela dan sedar membuka ruang keinsafan di dalam diri mad`u terutamanya dengan keberkatan `Rumah Allah’.

Pendakwah hari ini banyak melakukan aktiviti mereka di pejabat dan di rumah kalaupun mereka memasuki masjid hanyalah untuk menunaikan solat fardu dan kemudian bergegas keluar.

Oleh itu memperuntukan masa beri’tikaf setiap hari beberapa jam untuk berfikir, bermuhasabah dan mentadabbur al-Quran dapat mengembalikan kecergasan rohani dan ketajaman firasat al-mukmin.

8. Mengawasi pembacaan mad`u.

Para pendakwah akan mendapati mad`unya teruja dengan buku-buku yang terlalu banyak di pasaran dan membelinya. Terdapat pelbagai tajuk yang ditulis, ada yang sesuai dengan tahap pentarbiahannya dan ada yang kurang sesuai terutamanya bagi menyusun abjadiyat kefahaman dalam pembentukan kepreribadiannya.

Tanpa panduan dan bimbingan akan menjadikan mad`u membaca tajuk-tajuk yang melampaui marhalahnya dan menjadikannya merasa jemu untuk membaca dan berbincang tajuk-tajuk pentarbiahan bagi menyempurnakan keperibadiannya.

Adalah tidak baik menghentikan minat untuk membaca tetapi pendakwah boleh menyusun tajuk-tajuk buku berdasarkan kepentingan dan keutamaan tarbawinya. Pendakwah perlu menjelaskan kenapa susunan pembacaan itu dilakukan supaya belaiu dapat mempelajari kepentingannya.

9. Mendidik mad`u melakukan tugas-tugas dakwahnya secara tenang.

Sebelum para mad`u turun ke medan melaksanakan peranannya berhujah dan berdialog dengan masyarakat pendakwah perlu terlebih dahulu membawanya bersama-sama melihat pendakwah melaksanakan dakwahnya.

Pendakwah perlu menunjukkan uslub berdialog secara hikmah, menjawab segala salah faham dengan teratur dan adab-adab ketika berbeza pendapat. Pendakwah boleh meminta mad`u mengumpul rakan-rakan sekolahnya atau anak-anak jirannya supaya da`i dapat bertemu dan berbincang dengan mereka.

Melalui uslub ini mad`u dapat mempelajari cara melaksanakan tugas dakwah secara tersusun dan terancang dengan baik.

10. Menghitung peribadi soleh dalam masyarakat secara `brainstorming’

Individu soleh dalam masyarakat masih ramai tetapi kita melupai nama dan rupa mereka disebabkan kesibukan tugasan harian kita.

Kita boleh menggunakan sedikit masa memerah otak menyusun nama-nama mereka dan menulisnya di dalam buku prospek dakwah kita akan memudahkan kita mendapat khidmat mereka apabila perlu.

Pendakwah boleh memperuntukan satu hari berkumpul disuatu tempat yang sunyi bersama-sama mad`unya untuk melakukan aktiviti `prospekting’.

Mulakan dengan kaum keluarganya dan sepupu-sepupunnya, gunakan masa 15 minit untuk aktiviti ini. Bayangkan wajah-wajah mereka dan pilihlah untuk permulaan 3 orang yang terbaik dikalangan mereka dan senaraikan nama-nama mereka di dalam buku prospek.

Seterusnya gunakan 15 minit untuk meneliti kaum kerabatnya yang lain dan 15 minit untuk meneliti anak-anak jirannya. Tambah sekurang-kurangnya 4 nama baru dalam senarai prospeknya.

Kemudian cubalah membayangkan rakan-rakan sekolahnya sejak kecil hingga peringkat menengah yang mungkin berada jauh daripadanya dan tambahkan 3 nama lagi di dalam senarainya.

Seterusnya membayangkan penduduk tamannya dan taman sekitarnya sehingga keseluruhnya daearah tempat tinggalnya dari satu lorong ke satu lorong lain. Masukkan 10 nama lagi dalam senarainya dikalangan nama-nama manusia soleh yang boleh membantu dakwah sekiranya mereka ditarbiah dengan baik.

Bayangkan penduduk negerinya, orang-orang dikilang-kilang, pejabat, sekolah dan sebagainya. Bayangkan pelajar-pelajar universiti yang dikenalinya, rakan-rakan kuliahnya dari satu kursus ke satu kursus dan pelajar-pelajar sekolah menengah yang dikenalinya.

Seterusnya bayangkan orang-orang soleh mengikut sektor yang dikenalinya mulakan dengan doktor, peguam, jurutera, kontrektor, peniaga dan sebagainya.

Setelah selesai menyenaraikan nama-nama mereka gunalah masa lain untuk mencari nombor-nombor telefon mereka atau alamat mereka. Mungkin ada nama-nama yang dimasukkan secara terburu-buru dan kurang soleh dan nama-nama yang tidak dapat dikesan maka bolehlah dibuang daripada senarai. Cukupkan senarai menjadi 40 nama.

Setelah itu pecahkan senarai-senarai tersebut kepada 3 kelompok.

15 orang pertama dikalangan mereka orang yang terbaik dikalangan kenalannya. Beliau perlu merencana bagaimana untuk menghubungi mereka dan memulakan persahabatan dengan mereka. Menziarahi mereka dimusim-musim perayaan dan ketika kesedihan. Sentiasa menyampaikan kepada mereka risalah-risalah yang diterbitkan oleh jamaahnya, mengingatkan mereka tarikh-tarikh kuliah dan ceramah yang di adakan dan menjemputnya kemajlis keraiannya.

Kelompok kedua dikalangan mereka yang mempunyai tahap sederhana di dalam kecintaan mereka kepada Islam dan dakwah . Tumpuan dakwah dilakukan secara sederhana atau mereka berada di negeri lain yang sukar diziarahi maka cukuplah berhubung melalui alat perhubungan lain yang sesuai.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang lemah. Cukuplah menjaga hubungan baik dengan mereka dengan harapan mendapat kepercayaan dan sokongan mereka sama ada dengan menyerahkan anak-anak mereka untuk ditarbiah atau meminta mereka memberi undi mereka dalam pilihanraya atau meminta mereka menjadi orang tengah kepada kenalan mereka yang soleh untuk diperkenalkan kepada pendakwah.

Olahan dari : Muhammad al-Rasyid ; al-Masar , Funun al-Tajmi’.

MAKSIAT? BOLEH DENGAN LIMA SYARAT.

Suatu hari ada seorang lelaki yang menemui Ibrahim bin Adham. Dia berkata, "Wahai Aba Ishak! Selama ini aku gemar bermaksiat. Tolong berikan aku nasihat."
Setelah mendengar perkataan tersebut Ibrahim berkata, "Jika kamu mahu menerima lima syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh kamu melakukan maksiat."Lelaki itu dengan tidak sabar-sabar bertanya, "Apakah syarat-syarat itu, wahai Aba Ishak?"
Ibrahim bin Adham berkata, "Syarat pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah, jangan memakan rezekinya."Mendengar itu dia mengenyitkan kening seraya berkata, "Dari mana aku mahu makan? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki Allah?""Ya!" tegas Ibrahim bin Adham. "Kalau kamu sudah memahaminya, masih mampukah memakan rezekinya, sedangkan kamu selalu berkeinginan melanggar laranganNya? "
"Yang kedua," kata Ibrahim, "Kalau mahu bermaksiat, jangan tinggal di bumiNya!"Syarat ini membuat lelaki itu terkejut setengah mati. Ibrahim kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, fikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezekiNya dan tinggal di bumiNya, sedangkan kamu melanggar segala laranganNya? ""Ya! Anda benar." kata lelaki itu.
Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga. Ibrahim menjawab,"Kalau kamu masih mahu bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat olehNya!"Lelaki itu kembali terperanjat dan berkata, "Wahai Ibrahim, ini nasihat macam mana? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?""Ya, kalau memang yakin demikian, apakah kamu masih berkeinginan melakukan maksiat?" kata Ibrahim.
Lelaki itu mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim melanjutkan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya; Ketepikan kematianku dulu. Aku masih mahu bertaubat dan melakukan amal soleh."Kemudian lelaki itu menggelengkan kepala dan segera tersedar,"Wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permintaanku? ""Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahawa kamu tidak boleh menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau boleh lari dari kemurkaan Allah?"
"Baiklah, apa syarat yang kelima?"Ibrahim pun menjawab, "Wahai Abdullah kalau malaikat Zabaniyah Datang hendak mengiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau ikut bersamanya."Perkataan tersebut membuat lelaki itu insaf. Dia berkata, "Wahai Aba Ishak, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya. "Dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim. Air matanya bercucuran. "Mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah." katanya sambil terisak-isak.
Para pembaca sekalian,
Apakah kita mampu melakukan kelima-lima perkara tersebut untuk melayakkan kita melakukan maksiat kepada Allah. Tanya diri dan iman kita...

TASAWWUR MASLAHAH

Bagi seorang muslim, kita mestilah mempelajari dan mengkaji kesyumulan dan kesempurnaan Islam yang kita cintai. Memahami maslahah Islam merupakan satu keperluan penting bagi umat Islam kerana kita akan dapat melihat betapa cantiknya Islam menyusun demi untuk maslahah (kepentingan/ keperluan) ummah manusia seluruhnya.

PARADIGMA AMAN: TASAWWUR MASLAHAH ISLAM

Pemfokusan penulisan ini adalah berasaskan kepada pemahaman (al-Fiqh) berkenaan tasawwur usul fiqh. Pada kali ini, penulis ingin membincangkan beberapa perkara penting berkenaan maslahah. Secara umumnya maslahah membawa dari segi bahasa berasal dari rootword " salaha yashulu wa suluhan" yang memberi makna " segala perbuatan yang membawa kebaikan kepada manusia".Atau secara umumnya perkara yang memberi manafaat dan mencegah kemudaratan. Kondisi semasa umat Islam menuntut kepada pemahaman yang tinggi dalam persoalan yang tidak dinyatakan secara qat'ie melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya penggunaan kereta sedangkan seerah Rasulullah saw menyatakan bahawa Rasulullah saw hanya menaiki unta malahan tiadapun kereta dizaman Rasulullah. Persoalan sebeginilah yang kita akan perhalusi dan dikaji dari masa ke masa.

PEMBAHAGIAN MASLAHAH

Berdasarkan ilmu usul fiqh ulama' fiqh telah membahagikan maslahah kepada tiga :

Maslahah mu'tabarah iaitu maslahah yang menyaksikan iktibarnya (kesannya) bertepatan dengan maksud syariat dalam menjaga perkara-perkara dharuriyyat iaitu agama, nyawa,akal, keturunan dan harta. Contohnya pengharaman arak yang merosakkan akal, hukuman bagi penzina yang merosakkan keturunan.

Maslahah mulghah iaitu maslahah yang dibatalkan dan dianggap sia-sia oleh ulama contohnya menyamakan hak pembahagian harta pusaka antara anak lelaki dan perempuan dengan alasan untuk kebaikan dan ingin menyamakan darjat. Contoh ini banyak berlaku di negeri sembilan yang mengamalkan adat pepatih yang melebihkan jurai sebelah perempuan (satu ketika dahulu). Contoh lain mengamalkan riba, pada umumnya mendatangkan manfaat tetapi bercanggah dengan Islam

Maslahah al-mursalah iaitu maslahah dimana syarak tidak mengatakan sebagai diakui atau diiktiraf tetapi tidak ditolak secara pasti. Disinilah ulama' muassirah menggunakan hujah maslahah semasa untuk membolehkan sesuatu perkara itu digunapakai oleh umat Islam. Seperti sumber Istishan yang membolehkan manusia menggunakan kenderaan lain selain unta dizaman moden ini.

JENIS- JENIS MASLAHAH.

1. Maslahah yang memberi kesan kepada masyarakat. Terbahagi kepada tiga :

Perkara dharuriyyat : ia merupakan asas yang penting yang telah dijaga oleh Islam, dimana perkara dharuriyyat terangkum dalam lima perkara iaitu
* agama, islam menjaga kepentingan agama melalui hokum syarak dengan hukuman bunuh bagi orang islam yang murtad.
*Nyawa, islam mementingkan nilai nyawa manusia dengan mengenakan hukuman qisas kepada orang yang membunuh.
*akal, Islam menjaga akal dengan mengharamkan arak dan perkara yang memabukkan kepada ia memberi effect yang besar kepada sistem otak.
*keturunan, Islam mengharamkan zina untuk mengelakkan berlaku kerosakan nasab umat islam dan mengalakkan perkahwinan untuk meneruskan nasab umat Islam dimuka bumi ini.
* Harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan kepada pencuri kerana islam menjaga kemaslahatan dari segi harta benda.

Perkara hajjiyyat : perkara yang berbentuk kemudahan yang diberikan oleh syara' dalam melaksanakan ibadah iaitu berbentuk rukshah contohnya didalam solat, puasa dan amalan sufiyyah yang lain.

Perkara tahsiniyyat iaitu perkara penyempurnaan yang telah ditetapkan, bagi mempercantikkan amalan dan peribadi muslim, contohnya adab makan, memakai bau-bauan, akhlak bertutur,teknik komunikasi .

2. Maslahah yang berkaitan dengan masyarakat dan individu,ia terbahagi kepada 2:

Maslahah kulliyah iaitu suatu maslahah yg hendak dipelihara untuk kepentingan umum dan lebih luas ( contohnya , menjaga negara dari diceroboh, menjaga kesucian agama dan al-quran )

Maslahah juz'iyyah iaitu suatu kepentingan yang dipelihara yang terbatas kepada individu dan kelompok kecil tertentu sahaja.

3. Maslahah yang menurut dalil, terbahagi kepada tiga :

Qat'iyyah :
- maslahah yang ditunjukkan olh nas yang pasti tidak berubah @ dalil-dalil yang wujud berdasarkan penyelidikan
- dalil dan hujah yg berdasarkan akal bhw suatu perkara yang jika dilakukn membawa kemaslahatan yg besar& jika dibiarkan membawa mudharat yg besar( cthnya, hokum bunuh bg org tdk membayar zakat pd zaman Abu Bakar As-siddiq)

Zanniyyah :
- maslahah yang dtunjukkan oleh dalil yang zanni atau maslahah yang ditunjukkkan oleh akal secara zanni seperti menjadikan anjing sebagai pengawal di waktu peperangan.

Wahmiyyah :
- maslahah yang disangka wujud,tetapi selepas dikaji ternyata keburukan melebihi kebaikan contohnya,maslahah yang ada pada bahan yang memabukkan seperti arak,dimana keburukan melebihi kebaikannya.

CIRI- CIRI MASLAHAH

Maslahah dalam mempunyai ciri-ciri khususi yang perlu diambil kira sebelum digunapakai sebagai hujah oleh ulama' fiqh iaitu:

Thubut (pasti) : pemahaman kepada suatu maslahah hendaklah sampai ke peringkat jazim (pasti) atau pada tahap zhann(sangkaan)

Zuhur (jelas) : fuqaha' yang berselisih pendapat dalam menentukan maslahah yang dimaksudkan adalah sesuai dengan tujuan syara' ( cth, penjagaan nasab itu adalah maslahah yang menjadi matlamat kepada pensyariatan perkahwinan)

Indhibat (disiplin/peraturan yang jelas ) : pemahaman terhadap suatu maslahah adalah untuk menentukan batas yang jelas& tertentu spy mencapai tahap yang tidak diragui (cth, penjagaan akal sehingga kepada kadar yang menyebabkan akal terkeluar dari fungsi sebenar adalah tujuan syariat sebatan kepada orang yg mabuk)

Ittirad ( seragam) : pemahaman terhadap suatu maslahah itu seragam dan tidak berbeza menurut keadaan,masa dan bangsa ….

Rujukan :
Usul fiqh ; qawaid fiqhiyyah ( Haji hasan bin Hj Ahmad ,1998)
Pengantar syariat Islamiah ( muhammad Salleh Hj Ahmad ,1999)

PERIHAL HIJAB

Why does Islam degrade women by keeping them behind the veil?

Answer:

The status of women in Islam is often the target of attacks in the secular media. The ‘hijaab’ or the Islamic dress is cited by many as an example of the ‘subjugation’ of women under Islamic law. Before we analyze the reasoning behind the religiously mandated ‘hijaab’, let us first study the status of women in societies before the advent of Islam


1. In the past women were degraded and used as objects of lust

The following examples from history amply illustrate the fact that the status of women in earlier civilizations was very low to the extent that they were denied basic human dignity:

1. Babylonian Civilization:

The women were degraded and were denied all rights under the Babylonian law. If a man murdered a woman, instead of him being punished, his wife was put to death.

2. Greek Civilization:


Greek Civilization is considered the most glorious of all ancient civilizations. Under this very ‘glorious’ system, women were deprived of all rights and were looked down upon. In Greek mythology, an ‘imaginary woman’ called ‘Pandora’ is the root cause of misfortune of human beings. The Greeks considered women to be subhuman and inferior to men. Though chastity of women was precious, and women were held in high esteem, the Greeks were later overwhelmed by ego and sexual perversions. Prostitution became a regular practice amongst all classes of Greek society.

3. Roman Civilization:


When Roman Civilization was at the zenith of its ‘glory’, a man even had the right to take the life of his wife. Prostitution and nudity were common amongst the Romans.

4. Egyptian Civilization:


The Egyptian considered women evil and as a sign of a devil.

5. Pre-Islamic Arabia:


Before Islam spread in Arabia, the Arabs looked down upon women and very often when a female child was born, she was buried alive.


2. Islam uplifted women and gave them equality and expects them to maintain their status.

Islam uplifted the status of women and granted them their just rights 1400 years ago. Islam expects women to maintain their status.
Hijaab for men

People usually only discuss ‘hijaab’ in the context of women. However, in the Glorious Qur’an, Allah (swt) first mentions ‘hijaab’ for men before ‘hijaab’ for the women. The Qur’an mentions in Surah Noor:

"Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: and Allah is well acquainted with all that they do."

[Al-Qur’an 24:30]

The moment a man looks at a woman and if any brazen or unashamed thought comes to his mind, he should lower his gaze.

Hijaab for women.

The next verse of Surah Noor, says:

" And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husbands’ fathers, their sons..." [Al-Qur’an 24:31]


3. Six criteria for Hijaab.

According to Qur’an and Sunnah there are basically six criteria for observing hijaab:

1. Extent:

The first criterion is the extent of the body that should be covered. This is different for men and women. The extent of covering obligatory on the male is to cover the body at least from the navel to the knees. For women, the extent of covering obligatory is to cover the complete body except the face and the hands upto the wrist. If they wish to, they can cover even these parts of the body. Some scholars of Islam insist that the face and the hands are part of the obligatory extent of ‘hijaab’.

All the remaining five criteria are the same for men and women.

2. The clothes worn should be loose and should not reveal the figure.

3. The clothes worn should not be transparent such that one can see through them.

4. The clothes worn should not be so glamorous as to attract the opposite sex.

5. The clothes worn should not resemble that of the opposite sex.

6. The clothes worn should not resemble that of the unbelievers i.e. they should not wear clothes that are specifically identities or symbols of the unbelievers’ religions.


4. Hijaab includes conduct and behaviour among other things

Complete ‘hijaab’, besides the six criteria of clothing, also includes the moral conduct, behaviour, attitude and intention of the individual. A person only fulfilling the criteria of ‘hijaab’ of the clothes is observing ‘hijaab’ in a limited sense. ‘Hijaab’ of the clothes should be accompanied by ‘hijaab’ of the eyes, ‘hijaab’ of the heart, ‘hijaab’ of thought and ‘hijaab’ of intention. It also includes the way a person walks, the way a person talks, the way he behaves, etc.


5. Hijaab prevents molestation

The reason why Hijaab is prescribed for women is mentioned in the Qur’an in the following verses of Surah Al-Ahzab:

"O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women that they should cast their outer garments over their persons (when abroad); that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful." [Al-Qur’an 33:59]

The Qur’an says that Hijaab has been prescribed for the women so that they are recognized as modest women and this will also prevent them from being molested.


6. Example of twin sisters

Suppose two sisters who are twins, and who are equally beautiful, walk down the street. One of them is attired in the Islamic hijaab i.e. the complete body is covered, except for the face and the hands up to the wrists. The other sister is wearing western clothes, a mini skirt or shorts. Just around the corner there is a hooligan or ruffian who is waiting for a catch, to tease a girl. Whom will he tease? The girl wearing the Islamic Hijaab or the girl wearing the skirt or the mini? Naturally he will tease the girl wearing the skirt or the mini. Such dresses are an indirect invitation to the opposite sex for teasing and molestation. The Qur’an rightly says that hijaab prevents women from being molested.


7. Capital punishment for the rapists

Under the Islamic shariah, a man convicted of having raped a woman, is given capital punishment. Many are astonished at this ‘harsh’ sentence. Some even say that Islam is a ruthless, barbaric religion! I have asked a simple question to hundreds of non-Muslim men. Suppose, God forbid, someone rapes your wife, your mother or your sister. You are made the judge and the rapist is brought in front of you. What punishment would you give him? All of them said they would put him to death. Some went to the extent of saying they would torture him to death. To them I ask, if someone rapes your wife or your mother you want to put him to death. But if the same crime is committed on somebody else’s wife or daughter you say capital punishment is barbaric. Why should there be double standards?


8. Western society falsely claims to have uplifted women

Western talk of women’s liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of her body, degradation of her soul, and deprivation of her honour. Western society claims to have ‘uplifted’ women. On the contrary it has actually degraded them to the status of concubines, mistresses and society butterflies who are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketeers, hidden behind the colourful screen of ‘art’ and ‘culture’.


9. USA has one of the highest rates of rape

United States of America is supposed to be one of the most advanced countries of the world. It also has one of the highest rates of rape in any country in the world. According to a FBI report, in the year 1990, every day on an average 1756 cases of rape were committed in U.S.A alone. Later another report said that on an average everyday 1900 cases of rapes are committed in USA. The year was not mentioned. May be it was 1992 or 1993. May be the Americans got ‘bolder’ in the following years.

Consider a scenario where the Islamic hijaab is followed in America. Whenever a man looks at a woman and any brazen or unashamed thought comes to his mind, he lowers his gaze. Every woman wears the Islamic hijaab, that is the complete body is covered except the face and the hands upto the wrist. After this if any man commits rape he is given capital punishment. I ask you, in such a scenario, will the rate of rape in America increase, will it remain the same, or will it decrease?


10. Implementation of Islamic Shariah will reduce the rate of rapes

Naturally as soon as Islamic Shariah is implemented positive results will be inevitable. If Islamic Shariah is implemented in any part of the world, whether it is America or Europe, society will breathe easier. Hijaab does not degrade a woman but uplifts a woman and protects her modesty and chastity.

SPRAY...AMBIL IBRAH DARINYA

Kepala spray jika ditekan, sudah tentu akan menyemburkan isinya, tak kira apa. Jadilah seperti spray yang sentiasa menyemburkan ilmu, semangat membara pada diri sendiri juga pada orang lain.


Jika Anda nak jadi pelajar cemerlang, ikut stail spray. Spraykan ilmu, kongsikan apa yang Anda tahu pada yang ingin tahu. Jika ada yang tak nak tahu, biarkan saja. Terima hakikat, ada yang nak luar biasa hebat, ada yang nak biasa-biasa saja. Yang nak jadi pelajar ala kadar pun ada, janji rock.


Jika nak jadi pekerja cemerlang, spraykan disiplin, komitmen dan professionalisma dalam kerjaya Anda, tak kira kakitangan kerajaan ataupun swasta. Fokus pada kualiti kerja, tak kira Anda kuli, kerani atau bos.


Masalah kewangan dan segala macam masalah, letak tepi dulu. Kita susah nak jadi pekerja cemerlang, jika di fikiran kita penuh dengan permasalahan, bukan hal-hal berkaitan kecemerlangan.


Jika nak jadi usahawan cemerlang, lupakan pasal duit, lupakan pasal untung besar. Bina perniagaan sebaik mungkin, jadikan diri Anda unik dan biar perniagaan Anda memberi manfaat pada masyarakat terlebih dahulu. Sebuah perniagaan sepatutnya memberi kebaikan, bukan memberi bebanan.


Duit untung akan datang sendiri, bila perniagaan itu bermanfaat pada setiap ahli masyarakat dengan menyediakan produk berkualiti yang memenuhi keperluan mereka atau yang menyelesaikan masalah mereka. Sudah tentu sesiapa saja sanggup beli, walau berapapun harganya.


Masalah kebanyakan orang berniaga adalah, mereka nak hasil cepat, lepas tu dalam jumlah besar! Ini sebab mengapa perniagaan cepat lingkup sebab tak balik modal, sama ada perniagaan Internet, multi level marketing atau perniagaan tradisional. Perlu kawal nafsu dan emosi.


Komputer perlukan letrik supaya boleh berfungsi dengan baik. Manusia perlu motivasi supaya boleh mengusahakan sesuatu dengan baik, cukup cemerlang, cukup bagussss.


Ibarat minyak wangi harum yang selalu kita spray , disembur pada baju, motivasi kita pun biarlah macam tu juga, biar di sembur selalu dalam diri sendiri, supaya kita ada semangat tinggi dalam apa jua yang kita kerjakan.

APA ITU GELOMBANG FIKIRAN

Gelombang fikiran ditamsilkan sebagai gelombang minda. Fikiran adalah minda, manakala buah fikiran adalah idea (ilham) yang terhasil dari minda. Namun, gelombang fikiran boleh diguna pakai sebagai pengganti pada perkataan gelombang minda supaya mudah difahami.

Gelombang fikiran ada 4 jenis iaitu gelombang Beta, Alpha, Theta dan Delta. Gelombang Beta adalah gelombang yang mempunyai tahap getaran paling tinggi.

Mana-mana gelombang bergetar untuk membolehkan ia bergerak dari satu tempat (pemancar) ke satu tempat (penerima). Misalnya, gelombang hanphone, gelombang Internet wireless, gelombang remote control atau gelombang Astro.

Gelombang fikiran juga boleh bergerak keluar dari minda Anda lalu masuk ke minda orang lain. Kita nak nampak gelombang, tapi ia wujud dan selalu digunakan tanpa kita sedari. Gelombang fikiran atau ‘thoughts’ berkait rapat dengan Law Of Attraction.

UCAPAN PERASMIAN SOLAT HAJAT PERDANA DAN TITISAN ILMU TAHUN 6

Segala puji-pujian kepada tuhan semesta alam. Selawat dan salam untuk junjungan Rasulullah S.A.W dan para sahabat

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis yang amat bermakna ini, iaitu Majlis Solat Hajat Perdana dan Titisan Ilmu Untuk Pelajar Tahun 6, pada tahun ini.

2) Sempena majlis ini, saya bagi pihak Puan Guru Besar ingin menyampaikan salam takzim daripada beliau yang tidak dapat hadir bersama dalam majlis yang diberkati ini. Bagi pihak sekolah pula, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada ibu bapa kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dalam Program Solat Hajat Perdana dan Titisan Ilmu kali ini. Sesungguhnya, kehadiran kita semua mencerminkan iltizam dan sikap prihatin beliau kemajuan akademik anak-anak yang kita kasihi ini..

3) Syabas dan terima kasih juga saya hulurkan kepada para ibu bapa yang sanggup berkorban serta sentiasa memberi dorongan, bimbingan dan didikan kepada anak-anak sehingga mereka menggapai kejayaan yang cemerlang dalam sesi persekolahan di sekolah ini. Tidak dilupakan kepada para pendidik yang tidak pernah jemu meneruskan perjuangan dalam membentuk generasi muda yang mempunyai pemikiran yang kreatif, kritis dan inovatif.


Hadirin dan hadirat sekalian,

4) Anak-anak adalah permata berharga anugerah ALlah. Saya mempunyai keyakinan tinggi terhadap generasi anak-anak kita, kerana bagi saya, anak anak ialah aset kepada pembangunan negara. Tanpa anak-anak kita yang mempunyai minda kelas pertama, segala perancangan yang tidak mungkin akan menjadi realiti. Bagi saya, keutuhan sesebuah negara bergantung kepada kecekapan pelajar-pelajar kita, yang suatu hari nanti akan menjadi barisan pemimpin negara. Oleh itu, generasi hari ini hendaklah dilengkapkan dengan bukan sahaja ilmu akademiknya yang tinggi tetapi juga tinggi dengan kebolehan, kemahiran dan kecekapan dalam pelbagai bidang dan lapangan. Imam Al Ghazali pernah menegaskan dengan katanya,”… Anak-anak bagaikan permata yang boleh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya…”Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

5) Dalam usaha menjamin kecemerlangan pendidikan, para ibubapa sewajarnya berganding bahu bersama guru-guru mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan lagi prestasi pelajaran anak-anak kita di sekolah, kerana usaha-usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara tidak akan berjaya tanpa dokongan para ibubapa.

6) Para ibubapa seharusnya lebih bermotivasi, bervisi dan berikhtiar untuk membentuk falsafah hidup yang baik kepada anak-anak mereka. Masyarakat ilmu di sekolah yang dipimpin oleh guru yang penuh berdisiplin, berdedikasi dan penyayang akan menjadi pemangkin kepada pembentukan diri dan sahsiah pelajar. Didikan terhadap murid merangkumi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek secara menyeluruh dan bersepadu supaya murid memperoleh kesejahteraan diri dan dapat memberi sumbangan positif terhadap bangsa, agama dan negara.

7) Anak-anak kita perlu dididik sejak dari kecil lagi. Jangan sudah menjadi buluh, barulah kita ingin melenturnya. Inilah pesanan yang berharga penuh diungkapkan oleh tokoh ilmuwan Nusantara yang dikagumi iaitu Dr. Hamka yang berpesan kepada kita ibubapa dengan katanya,”…hendaklah adab sopan anak-anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan…”

8) Untuk mencapai matlamat ini, semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah iaitu guru, ibu bapa dan masyarakat perlu bekerjasama memahami, menghayati, dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti sekolah yang selaras dengan matlamat pendidikan negara dan juga mencari penyelesaian terhadap sebarang masalah yang dihadapi secara positif kerana pendidikan adalah tanggungjawab bersama.


Hadirin sekalian,

9) Permulaan untuk mendapat hikmah dalam kehidupan ialah pada hati. Hati yang bersih dan suci membuatkan pelajar lebih bersedia untuk menghadapi pelbagai rintangan hidup pada masa hadapan. Penglibatan ibu bapa dan penjaga dalam aktiviti serta kegiatan yang dianjurkan oleh sekolah juga amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, amat wajar semua pihak bekerjasama membina minda berasaskan kepada hati yang suci dan mulia. Dalam konteks mendidik secara positif, kreatif dan inovatif ke arah kecemerlangan perlu berasaskan kepada niat dan hati yang bersih dan mulus supaya tidak berlaku sesuatu yang negatif dan merosakkan.

10) Mendidik anak ketika kecil umpama mengukir di atas batu tetapi mendidik anak apabila dewasa umpama mengukir di atas air, yang mana kesannya tidak kelihatan. Menyedari hakikat itu, kita semua bertanggungjawab mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu memberi sumbangan yang positif kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Kementerian Pelajaran juga telah menggubal dasar, mengadakan program dan mengambil pendekatan yang wajar bagi memastikan sistem pendidikan negara relevan dengan keadaan semasa.

11) Pelaburan paling indah yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah waktu dan mutu komunikasi yang berpatutan. Kerana itulah, seorang cendekiawan, Zig Ziglar pernah berkata, “ Kehadiran dan percakapan anda dalam kehidupan anak-anak adalah lebih baik daripada seribu hadiah”. Bekerja tidak memberikan pelaburan yang kekal berbanding dengan meluangkan ,masa yang cukup untuk anak-anak dan keluarga.

12) Dalam majlis yang penuh berkat ini juga, saya menyeru semua palajar tahun 6 supaya menggunakan masa yang berbaki ini untuk kita melipatgandakan usaha-usaha terakhir kita untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPSR. Solat hajat, munajat, doa dan amal-amal soleh yang kita lakukan adalah pemangkin kepada kejayaan yang cemerlang. Teruskan mengulangkaji pelajar di samping menjaga hubungan kita dengan ALLah untuk kejayaan yang cemerlang.

13) Kepada ibu bapa sekalian, berilah sokongan, dokongan, belaian dan semangat kepada anak-anak kita di saat-saat akhir ini sebagai pemacu dan penguat semangat kepada anak-anak kita dalam menghadapi saat getir setelah enam tahun berpenat lelah dalam pelajaran mereka.

14) Kepada ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi, setelah kita berusaha dan berikhtiar, kita serahkan segalanya kepada Allah. Apa sahaja yang bakal dikurniai Allah kepada kita nanti, kita sambut dengan penuh lapang dada dan redha. Itulah sifat hamba kepada Tuhannya. Jangan cepat berputus asa kerana perjalanan anak-anak dalam pelajaran masih jauh dan banyak lagi ranjau yang perlu ditempuhi.

15) Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah agar majlis kita malam ini diberkati Allah dan diterima segala amal kita. Bagi kami para pendidik, segala ilmu yang telah kami curahkan telah kami halalkan dan menjadi harapan kami agar ianya dapat digunakan sepenuhnya oleh murid-murid semasa menjawab soalan UPSR nanti.

16) Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam menjayakan program kita pada malam ini. Jika ada sebarang kekurangan mohon dimaafkan.

Kata orang lama-lama, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Kita ambil yang jernih, namun yang keruh usah dibuang begitu sahaja, sulingkan, ia pasti akan jadi jernih jua

Sekian, terima kasih

SYAIR PERINDU ILMU

ILMU OH ILMU

الناس من جهة الآباء أكفاء

Manusia itu hanya ditentukan oleh bapa-bapa mereka,

أبوهم آدم والأم حواء

Bapa mereka Adam dan Ibunya Hawa

فإن يكن لهم من أصلهم شرف

Seandainya asal usul itu satu kemuliaan,

يفاخرون به فالطين والماء

Dan mereka berbangga dengannya, sedangkan asal mereka hanyalah tanah dan air (mani),

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمُ

Tidak ada kelebihan melainkan untuk orang berilmu,

على الهدى لمن استهدى أدلاء

Kerana mereka membimbing siapa yang perlukan petunjuk,

ففز بعلـم تعش حيًّا به أبداً

Cemerlanglah kamu dengan ilmu, dan hiduplah kamu selama-lamanya,

الناس موتى وأهل العلم أحياء

Manusia pasti mati, tapi orang berilmu sentiasa hidup,

ومقدار كل امرئ ما كان يحسنه

Ukuran setiap orang itu berdasarkan kebaikannya,

والجاهلون لأهل العلم أعداء

Orang bodoh sentiasa memusuhi orang berilmu.

Posted by Rohidzir Rais

Fatwa Dr Taha Jabir al-'Ulwani mengenai fitnah terhadap Anwar Ibrahim

Soalan:

Telah berlaku satu isu yang menggemparkan banyak pihak di Malaysia baru-baru ini, berhubung mantan Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Anwar Ibrahim yang dituduh terlibat dengan perlakuan liwat, pihak berkuasa Malaysia berusaha untuk memanggil kedua-dua individu yang menuduh dan dituduh agar melakukan angkat sumpah untuk membuktikan pihak yang benar dan salah.

Apa pandangan Islam berhubung tindakan angkat sumpah berkenaan, apakah pihak yang dituduh perlu berbuat demikian bagi membersihkan dirinya daripada fitnah atau tuduhan itu seperti sumpahan orang yang terlibat dalam kes pembunuhan?

Jawapan Dr Taha Jabir al-'Ulwani:

Menurut Imam Ibnu al-Qaiyim al-Jauziyah dalam kitabnya at-Turuq al-Hukmiyyah dan beberapa pandangan ulama, mereka menolak dakwaan atau tuduhan yang datang daripada seorang yang dilihat tidak berlaku adil, khususnya daripada setiap tindakan, cara hidup terhadap orang yang mempunyai kedudukan baik dalam masyarakat, di mana dakwaan seumpama itu disifatkan sebagai 'Qazaf' dengan membawa empat orang saksi, ia bersandarkan kepada ayat 4, Surah an-Nur maksudnya:

4. "Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik;

Firman Allah lagi menerusi ayat 11-19, Surah an-Nur maksudnya:

"11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh siksa yang besar (di dunia dan di akhirat).

Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman - lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orang-orang) mereka sendiri. dan berkata: "Ini ialah tuduhan dusta yang nyata.

Sepatutnya mereka (yang menuduh) membawa empat orang saksi membuktikan tuduhan itu. oleh kerana mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah, adalah orang-orang yang dusta.

Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab siksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu; -

Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya; dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya.

Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata: "Tidaklah layak bagi Kami memperkatakan hal ini! Maha suci Engkau (Ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli Rumah Rasulullah)! ini adalah satu dusta besar yang mengejutkan".

Allah memberi pengajaran kepada kamu, supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan (hukum-hukumNya); kerana Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.


Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat; dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu tidak mengetahui (yang demikian)."

Sesungguhnya sejarah gerakan Athisme dan Komunisme di dunia Arab secara khusus melatih perkaderan di peringkat akar umbi untuk menonjolkan akhlak yang songsang yang dilemparkan terhadap pimpinan ahli agama Islam yang komited dengannya, ia adalah cara untuk memburukkan nama baik dan imej mereka kepada umum (kerana mahu meraih kepentingan tertentu) agar umum tidak lagi percaya dan memberi sokongan kepada ahli-ahli agama, inilah yang pernah dilakukan oleh pengikut Komunis di Iraq satu ketika dahulu di kalangan parti Ba�ath (Kebangsaan Arab).

Justeru, kita amat rasa sedih apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini di mana para pemimpin kerajaan bertindak serupa dengan apa yang pernah berlaku di Iraq, mereka lakukan itu adalah semata-mata untuk kepentingan politik kotor mereka dan menyekat kemaraan pengaruh lawan dengan apa sahaja cara sekali pun walaupun melibatkan harga diri seseorang.

Mereka ini bukanlah pemimpin kerajaan yang baik yang boleh menjaga kebaikan dan kemaslahatan negara, tetapi untuk diri mereka semata-mata, tapi bagaimanapun tindakan mereka itu akan dibalas, kalau pun tidak pada diri mereka, mungkin isteri serta anak-anak mereka.

Apa yang umum hingga di peringkat global mengetahui, bahawa Saudara Anwar Ibrahim sejak masa mudanya dilantik sebagai ketua gerakan belia di Malaysia (ABIM), pernah mengurus kira-kira 25 buah sekolah beraliran agama khusus buat remaja lelaki dan perempuan (sekolah alternatif) di seluruh tanahair, tidak kedengaran pada usia remajanya atau ketika memimpin gerakan belia, sesuatu yang menjatuhkan harga diri atau maruahnya dengan tindakan yang menyalahi ajaran agama Islam. Jika pada usia begitu beliau disenangi, dipercayai dan dihormati sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaiman mungkin pada usia yang mencecah 60 akan terlibat dengan perlakuan kaum Lut?.

Beliau sekarang ini terdedah kepada pelbagai ancaman, konspirasi, provokasi, bagi mengekalkan amalan politik kotor sekali gus mengajak manusia seluruhnya untuk menentang Allah SWT.

Isu akuan bersumpah sebenarnya tidak dibahaskan panjang lebar oleh kalangan fuqaha� melainkan pada keadaan bila wujudnya pembunuhan antara dua kampung hingga tidak dapat dikenal pasti siapa pembunuh sebenar, maka menurut sebahagian mereka: Akuan bersumpah hendaklah dilakukan oleh 50 orang ahli setiap kampung bagi membersihkan diri daripada sebarang tuduhan, tetapi ia bukan dalam isu yang sedang dibincangkan iaitu �Qazaf�.

Ini kerana apa yang sedang disaksikan ialah isu antara seorang penuduh fasiq lagi zalim tidak diterima kesaksiaannya dan seorang yang teraniaya dan bersih daripada tuduhan tetapi tidak diberi haknya untuk membebaskan diri daripadanya.

Isu ini serupa apa yang pernah berlaku kepada pemimpin gerakan Islam Iraq al-marhum Syeikh Muhammad Mahmud as-Sowaf dan Syeikh Abdul Aziz al-Badri yang dilemparkan oleh pengikut Komunis dengan pelbagai dakwaan dan tuduhan hingga kedua-dua mereka tidaK dapat membela diri untuk membersihkan nama baik dan maruah.

Isu Dato' Seri Anwar Ibrahim yang pernah cemerlang dalam kepimpinannya ketika menerajui Kementerian Belia dan Sukan dan Ketua Pergerakan Pemuda Umno beberapa tahun, tidak kedengaran suara-suara sumbang daripada golongan remaja, belia bersamanya dahulu menyebut tentang perlakuan sumbang beliau, tetapi bagaimana sejak akhir-akhir ini terdapat kecenderungan pihak tertentu dengan rasa tidak malu dan takut kepada Allah melemparkan tuduhan negatif itu.

Saya menyeru pihak terbabit secara jujur, bertakwalah kamu kepada Allah, takutkan akan Dia Yang Maha Bertindak Balas ke atas hamba-hambaNya di akhirat, ingatlah ketegasan Allah dalam al-Quran : Sesungguhnnya hari tersebut (kiamat) tidak akan memberi manfaat harta dan anak-pinak, melainkan mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat (dari sebarang penyakit hati yang merbahaya).

Secara peribadi selaku seorang muslim, harapan dan seruan saya kepada Kerajaan Malaysia, agar bertakwa kepada Allah dalam mengurus negara dan rakyat, khususnya orang Melayu/Islam, berakhlaklah dengan nilai akhlak Islam yang murni, dengan tidak melebihkan politik daripada akhlak, jangan bertindak sesuatu yang boleh melucutkan harga diri seseorang atau rakyat hilang keyakinan para pemimpin yang memerintah negara sekarang ini, kerana setiap sesuatu yang zalim itu adalah jalan kegelapan, yang rosak itu akan membawa kepada neraka yang membakar.

Kita bermohon kepada Allah agar Dia memelihara negara dan rakyat di bawah naungan-Nya.

Terjemahan Ustaz Zainuddin Hashim
Wed | Jul 09, 08 | 4:43:07 pm MYT

SYAABAN PERSIAPAN TEMPUH RAMADHAN.... UST. ZURIDAN MOHD DAUD


Allah SWT berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam, Rejab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum Musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah : 36).

Dua belas bulan yang disebut oleh Allah di dalam ayat di atas telah dihuraikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis.

Abu Bakrah menceritakan bahawa Nabi SAW memberikan khutbah ketika ibadah haji dengan berkata: Ketahuilah bahawa masa berputar seperti mana hari Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada 12 bulan antaranya empat bulan haram, tiga daripadanya berturutan iaitu Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab yang terletak antara Jumada dan Syaaban. (riwayat Imam Ahmad).

Bulan dalam bahasa Arab disebut Al-Syahru yang bermaksud zaman atau masa iaitu merujuk kepada peredaran bulan mengelilingi bumi. Nama-nama bulan Arab yang telah diiktiraf sebagai bulan Islam dan dirasmikan penggunaan oleh Saidina Umar al-Khattab r.a adalah:

lMuharram erti diharamkan, kerana ia adalah bulan pertama daripada empat bulan yang diharamkan berperang dalam Islam.

lSafar pula ertinya kosong, kerana penduduk Arab ketika itu keluar dari kampung mereka kerana berperang dan mencari makanan sebagai persiapan menghadapi musim panas.

lRabiulawal dan Akhir ertinya musim bunga iaitu biasanya waktu ini pokok mengeluarkan bunga dan tumbuhan menghijau.

lJumada Ula dan Jumada Akhir, erti Jumada itu ialah membeku di mana waktu ini biasanya berlaku musim sejuk yang menyebabkan air membeku. Asal perkataan Jumada ialah ‘Jamada’ yakni membeku.

lRejab pula bermaksud mengagungkan dan membesarkan di mana pada zaman Arab sebelum Islam mereka mengadakan gencatan senjata di bulan ini sebagai memuliakannya.

lSyaaban bererti pecahan yang banyak, di mana pada zaman Arab sebelum Islam mereka keluar pada bulan setelah duduk lama di rumah pada bulan Rejab. Mereka juga keluar beramai-ramai mencari air dan makanan.

lRamadan bererti panas, kerana kebiasaannya pada waktu dahulu pada bulan ini berlaku cuaca panas.

lSyawal pula dinamakan sempena dengan musim di mana unta kekurangan susu pada waktu ini. Syawal dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja Tasyawwala yang bermaksud sedikit atau berkurangan.

lZulkaedah merujuk kepada kebiasaan penduduk Arab zaman sebelum Islam tidak berperang kerana ia termasuk dalam bulan-bulan haram berperang. Perkataan Kaedah itu berasal dari ‘Qa ‘ada’ yakni duduk.

lZulhijjah pula dikaitkan dengan kebiasaan kaum Arab ke Kaabah menunaikan haji pada bulan ini.

Berdasarkan makna setiap bulan yang dinyatakan pastinya masing-masing mempunyai kelebihan dan keistimewaannya. Termasuklah juga dengan bulan Syaaban.

Ketibaan bulan Syaaban seharusnya disambut dengan azam dan komitmen untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan dan kebajikan. Sebabnya hidup seorang muslim hendaklah sentiasa berubah kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Sebagai Muslim sewajarnya kita mengetahui apakah kelebihan bulan Syaaban agar ketibaannya dapat dihayati dengan sebaiknya.

Memanfaatkannya

Keistimewaan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Islam sangat mementingkan soal masa. Di mana ada saat-saat tertentu yang mempunyai fadilat yang khusus dan jika tidak diambil kesempatan untuk memanfaatkannya akan berlalu begitu sahaja serta tiada peluang lagi untuk dikembalikan.

Menyentuh tentang kelebihan bulan Syaaban terdapat beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentangnya.

Antaranya: Aisyah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berpuasa hingga kami menganggap ia tidak berbuka, dan ia berbuka sehingga kami menganggap ia tidak berpuasa dan aku tidak pernah melihat baginda menyempurnakan puasa sebulan melainkan pada bulan Ramadan dan aku juga tidak pernah melihat baginda memperbanyakkan puasa melainkan pada bulan Syaaban. (riwayat Bukhari dan Muslim).

Aisyah r.a. juga berkata: Sesungguhnya ia (Nabi Muhammad) berpuasa pada bulan Syaaban keseluruhannya dan baginda bersabda: Laksanakanlah amalan sedaya yang kamu mampu, sesungguhnya Allah SWT tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Dan sebaik-baik solat (sunat) pada sisi Rasulullah SAW ialah yang berterusan meskipun sedikit, kerana baginda apabila solat (sunat) baginda akan sentiasa terus melakukannya. (riwayat Bukhari dan Muslim).

Abu Salamah r.a. pula berkata: Aku pernah bertanya Aisyah r.a. tentang puasa Rasulullah s.a.w. lalu dijawab: Bahawa Nabi berpuasa sehingga kami berkata memang ia berpuasa dan ia berbuka sehingga kami berkata memang ia berbuka, dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa lebih banyak daripada bulan Syaaban, ia pernah berpuasa sebulan pada bulan Syaaban dan pernah juga ia berpuasa sedikit pada bulan Syaaban. (riwayat Muslim).

Di dalam riwayat yang lain Ummu Salamah r.a berkata: Aku tidak pernah melihat baginda SAW berpuasa berturut-turut melainkan pada bulan Syaaban dan Ramadan. (riwayat Tirmidzi).

Aisyah r.a. juga meriwayatkan bahawa bulan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW berpuasa ialah bulan Syaaban kemudian disambung ke bulan Ramadan. (riwayat Abu Daud dan Ahmad)

Bagi mereka yang ingin berpuasa di bulan Syaaban sebaiknya dimulakan dari awal bulan Syaaban. Ini kerana terdapat larangan berpuasa dihujung Syaaban bagi mereka yang tidak pernah berpuasa di awalnya.

Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda: Apabila sudah tinggal separuh dari bulan Syaaban maka janganlah kamu berpuasa.

Berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan adalah ditegah jika seseorang berpuasa di hujung Syaaban kerana ingin menyambungnya terus dengan puasa di bulan Ramadan.

Berkenaan dengan hikmah atau rahsia menunaikan ibadah di bulan Syaaban, terdapat hadis-hadis sahih yang menceritakannya. Antaranya:

Usamah bin Zaid berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan seperti mana kamu berpuasa pada bulan Syaaban. Jawab Nabi SAW: Itulah bulan di mana manusia mengabaikannya iaitu bulan antara Rejab dan Ramadan (Syaaban). Ia adalah bulan di mana segala amalan akan diangkat kepada Tuhan sekelian alam dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. (riwayat Nasai dan Ahmad)

Abu Musa al-Asyaari pula menceritakan bahawa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah melihat (amalan hamba-hamba-Nya) pada malam Nisfu Syaaban lalu diampunkan dosa semua makhluk-Nya (hamba-Nya) kecuali syirik dan orang yang memutuskan silaturahim (tidak bertegur dengan saudaranya). (riwayat Ibnu Majah)

Abdullah bin Amru juga pernah meriwayat bahawa Rasulullah bersabda: Allah melihat kepada makhluknya pada malam Nisfu Syaaban lalu diampunkan hambanya kecuali dua iaitu orang yang memutuskan silaturahim (tidak bertegur dengan saudaranya) dan pembunuh. (riwayat Imam Ahmad)

Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan kelebihan bulan Syaaban dan pertengahan bulan Syaaban atau Nisfu Syaaban sebagai pintu masuk kepada ketibaan bulan yang lebih istimewa iaitu Ramadan.

Pelaksanaan ibadah bulan Syaaban adalah satu kebebasan kepada umat Islam tanpa dikhususkan kepada amalan-amalan tertentu atau dengan cara yang tertentu kecuali nas yang menggalakkan berpuasa sunat.

Oleh itu, di samping ibadah puasa, bolehlah juga dilakukan amalan-amalan lain seperti bersedekah, berzikir, qiamullail dan sebagainya.

Di samping itu, elok juga di bulan Syaaban ini kita membuat persiapan menyambut ketibaan bulan yang penuh barakah iaitu Ramadan. Pada kebiasaannya umat Islam menghias rumah dan membuat persiapan awal bagi menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri sebaliknya persiapan Ramadan tidak diambil berat. Sedangkan hari raya cuma sehari, puasa Ramadan pula sebulan lamanya.

Sebaiknya bulan Syaaban dibuat persediaan bagi menempuh Ramadan. Persiapan sama ada dari sudut ruhiah yakni dengan membiasakan diri dengan puasa dan ibadah lain di samping persiapan fizikal seperti menghias rumah, menyediakan pakaian baru dan mengadakan ruang khusus untuk beribadat di rumah.

Bulan Syaaban juga elok dijadikan saat untuk bertaubat dan memohon keampunan Allah dan berdoa agar dikurniakan sifat istiqamah serta kesihatan supaya dapat menghayati sepenuhnya bulan Ramadan yang bakal tiba.

PUASA AMALAN TERBAIK HIDUPKAN SYAABAN

Umat digalak perbanyak ibadah sunat sebagai persediaan hadapi Ramadan


KEDATANGAN Syaaban memberi petanda kita semakin hampir untuk bertemu Ramadan al-Mubarak, bulan Allah melimpahkan pelbagai ganjaran pahala kepada hamba-Nya.

Sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan apakah amalan yang disunatkan Rasulullah pada SyaabaN? Sebenarnya pada bulan ini Rasulullah SAW memperbanyakkan puasa hingga diriwayatkan Baginda berpuasa sebahagian besar pada bulan itu.


Aisyah berkata: "Rasulullah SAW berpuasa hingga kami menyangkakan Baginda tidak akan berbuka dan Baginda berbuka hingga kami menyangkakan Baginda tidak akan berpuasa. Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan melainkan pada Ramadan dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak berpuasa melainkan pada Syaaban." (Hadis riwayat al-Bukhari)

Selain amalan berpuasa, tiada hadis sahih menunjukkan Baginda SAW mengkhususkan amalan tertentu sempena Syaaban. Namun, amalan sunah lazimnya dilakukan tanpa mengkhususkan waktu tertentu seperti membaca al-Quran, mengerjakan solat sunat, berzikir dan berdoa.

Mengenai hikmah Rasulullah SAW meningkatkan amalan puasa pada Syaaban, Al-Hafiz Ibn Hajar mengulas dalam Fath al-Bari: "Hikmah lebih tepat untuk dikatakan berhubung persoalan ini, iaitu meningkatkan amalan puasa pada Syaaban adalah seperti yang disebutkan hadis dengan darjat lebih sahih daripada hadis terdahulu.

Hadis diriwayatkan oleh al-Nasaai dan Abu Daud, disahihkan Khuzaimah daripada Usamah bin Zaid katanya: "Aku bertanya Rasulullah SAW: Ya Rasulullah! Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan berbanding bulan lain seperti engkau berpuasa daripada sebahagian Syaaban. Baginda bersabda: Itulah bulan yang manusia melupakannya antara bulan Rejab dan Ramadan, iaitu bulan yang diangkat amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Oleh itu, aku suka supaya amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa." (Hadis riwayat al-Nasaai)

Oleh itu, sewajarnya kita menyambut kedatangan Syaaban dengan menggandakan ibadat puasa. Namun, ada beberapa perkara sering diperdebatkan mengenai puasa pada Syaaban iaitu adakah dibolehkan berpuasa pada keseluruhan Syaaban dan larangan berpuasa selepas pertengahan bulan ini.

Ulama berbeza pendapat sama ada dibenarkan berpuasa sepanjang Syaaban. Sebahagian pendapat mengatakan kadangkala Nabi SAW berpuasa pada keseluruhan bulan Syaaban dan ada kalanya baginda berpuasa pada sebahagian besar Syaaban saja.

Sebahagian lain berpendapat Baginda tidak pernah berpuasa sebulan penuh pada bulan lain menurut kalendar hijrah kecuali Ramadan al-Mubarak. Manakala Baginda hanya berpuasa sebahagian besar hari pada Syaaban. Perbezaan pendapat ini disebabkan wujudnya hadis Nabi SAW yang menunjukkan Baginda pernah berpuasa sepanjang Syaaban dan ada pula yang menidakkannya.

Daripada Abu Salamah, Aisyah berkata: "Nabi SAW tidak berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak berbanding Syaaban. Sesungguhnya Baginda berpuasa sebulan penuh." (Hadis riwayat al-Bukhari)

Bagaimanapun, hadis di atas seakan-akan bercanggah dengan hadis daripada Aisyah yang menurutnya Nabi SAW hanya berpuasa sepanjang bulan pada Ramadan.

Bagi menghilangkan percanggahan yang timbul, Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawa hadis menunjukkan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh Syaaban sebenarnya hanya menunjukkan baginda biasa berpuasa sebahagian besar pada bulan itu.

Tambahnya lagi: "Imam al-Tirmizi menukilkan daripada Ibn al-Mubarak katanya: Menurut bahasa Arab, apabila seseorang berpuasa pada sebahagian besar daripada sesuatu bulan, maka boleh dikatakan dia berpuasa sebulan penuh. Dikatakan seseorang itu solat sepanjang malam padahal ada kemungkinan dia masih makan malam serta sibuk dengan urusan lain."

Selanjutnya berkaitan perbezaan pendapat ini, Al-Hafiz Ibn Hajar menegaskan: "Tetapi, jelas sekali pendapat ini (boleh berpuasa sebulan penuh ketika Syaaban) seakan-akan terpaksa. Namun, pendapat paling sahih adalah pendapat pertama, iaitu Baginda hanya berpuasa sebahagian besar daripada Syaaban.

Ia dikuatkan lagi melalui riwayat Abdullah bin Syaqiq yang dinukilkan daripada Aisyah serta dikeluarkan oleh al-Nasaai yang berbunyi: "Baginda SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh sejak datang ke Madinah selain Ramadan."

Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis yang melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadan bermula. Menurut Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Jangan sekali-kali salah seorang antara kamu semua mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali orang yang sudah biasa berpuasa pada hari itu. Justeru, dia bolehlah berpuasa pada hari itu." (Hadis riwayat al-Bukhari)

Tanggapan dilarang berpuasa pada Syaaban selepas memasuki hari ke 15 bersandarkan kepada hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Jika memasuki pertengahan Syaaban, janganlah kamu semua berpuasa." (Hadis riwayat Abu Daud)

Sebenarnya tidak wujud percanggahan antara hadis melarang berpuasa selepas pertengahan bulan Syaaban dan hadis yang membenarkannya. Jumhur ulama membolehkan berpuasa pada Syaaban diteruskan walaupun selepas pertengahan bulan.

Jelas di sini Nabi SAW berpuasa pada sebahagian besar Syaaban. Justeru, marilah kita hidupkan Syaaban dengan memperbanyakkan ibadah puasa.


Sumbangan: Mohd Yaakub Mohd YunusMUJAHIDAH ZAINAB AL GHAZALIDilahirkan pada 1917 , Zainab Al Ghazali Al Jubaili merupakan pengasas Jama'at Muslimat . Penubuhan Jama'at Muslimat pada tahun 1937 ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada wanita-wanita Islam disamping memberi bantuan kepada ahli keluarga yang kehilangan tempat pergantungan setelah ketua keluarga mereka dipenjarakan oleh pemerintah Mesir pada masa itu.


Dalam tahun 1937 ini juga, Zainab telah bertemu dengan pemimpin Ikhwanul Muslimin pada masa itu iaitu As Syahid Hassan Al Banna yang sedang cuba menubuhkan satu cabang khusus untuk muslimat dalam Ikhwanul Muslimin. Jama'ah Muslimat kemudiannya dijadikan satu cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin . Bagaimanapun, pada awal penubuhannya, ia tidak terikat dengan Ikhwanul Muslimin hinggalah berlakunya peristiwa pembubaran Ikhwanul Muslimin pada tahun 1948. Segala harta Ikhwan telah dirampas, cawangan-cawangannya ditutup dan beribu-ribu ahli Ikhwan telah ditangkap. Setelah peristiwa ini, Zainab memikirkan semula saranan awal Hassan Al Banna agar Jama'at Muslimat bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan akhirnya pada tahun 1948, Zainab Al Ghazali sebagai pengerusi Jama'at Muslimat telah memberikan bai'ah kepada Hassan Al Banna.


Bagaimanapun tanggal Februari 1949, komplot untuk membunuh Hassan Al Banna telah dilaksanakan dan akhirnya gugurlah seorang pejuang Islam yang gigih. Perjuangan beliau telah disambung oleh Al Imam Mursyid Hassan Al Hudaibi. Terdapat satu peristiwa menarik berkenaan dengan Hassan Hudaibi ini. Dalam tahun 1954, Jamal Abdul Nasser telah mengeluarkan perintah hukuman gantung kepada As Syahid Abdul Kadir Audah, As Syeikh Muhammad Fargali, Hassan Hudaibi dan beberapa orang lagi. Walaubagaimanapun, Hassan Hudaibi diserang penyakit jantung secara tiba-tiba dan doktor meramalkan bahawa beliau hanya boleh hidup beberapa jam sahaja lagi. Jamal Abdul Nasser mengampuni beliau kerana menyangka bahawa beliau akan mati keesokan harinya. Dengan kekuasaan Allah, umur Hassan Hudaibi masih panjang dan beliau akhirnya ditangkap dan dihantar ke penjara tentera buat kali kedua. Hassan Hudaibi merupakan seorang pejuang yang sejati dan begitu berani . Sewaktu beberapa orang Ikhwan yang sudah lemah kerana berada lama dalam perjuangan mengajukan cadangan agar Ikhwanul Muslimin bekerjasama dengan golongan pemerintah yang taghut, beliau telah menyuarakan pendapatnya yang masyhur:"Aku tidak memaksa seseorang bersikap tegas dan berani mengikut pendirianku tetapi aku mengingatkanmu bahawa sesungguhnya dakwah Islam tidak pernah tertegak walau sehari dengan orang-orang yang telah mengambil sikap bertolak ansur".


Pendapatnya ini dilahirkan sewaktu beliau berumur 80 tahun dan beliau terus kekal dalam penjara dan hanya dibebaskan setelah kematian Jamal Abdul Nasseer. Awal Ogos 1965, Jamal Abdul Nasser mula membuat perancangan untuk menangkap barisan pemimpin harakah Islamiah. Perancangan ini didalangi oleh perisik-perisik Amerika dan Russsia yang di susun oleh Zionisme Antarabangsa. Untuk mengaburi mata orang ramai, rejim Jamal Abdul Nasser telah menuduh Zainab dan pemimpin-pemimpin Ikhwanul Muslimin yang lain seperti Syed Qutb dan Hassan Hudaibi merancang pembunuhan Jamal Abdul Nasser dan 4 orang menterinya. Hasilnya, beribu-ribu orang ahli Ikhwanul Muslimin telah ditangkap. Zainab sendiri telah ditahan pada Jumaat, 20 Ogos 1965. Beliau kemudian telah disumbatkan ke penjara dan di sana beliau melihat bagaimana anggota Ikhwanul Muslimin diseksa dengan teruk. Ada yang digantung, dicambuk dan dicakar-cakar oleh anjing ganas setelah mereka disebat. Zainab sendiri disiksa dengan kejam termasuk dipukul dengan teruk, disumbatkan dalam penjara air dan diancam untuk dirogol. Walaupun beliau berada dalam kesakitan kerana disiksa, namun dengan pertolongan Allah beliau berjaya menewaskan askar yang diperintahkan untuk merogolnya.


Untuk mengaburi mata rakyat, pihak pemerintah telah mengaturkan agar ahli-ahli Ikhwan yang ditangkap dihadapkan ke muka pengadilan pada 17 hb Mei 1966. Hasil dari perbicaraan yang berat sebelah ini, barisan pimpinan Ikhwan seperti Syed Qutb, Abdul Fattah Ismail, Yusuf Hawash dan lain-lain dijatuhkan hukuman gantung. Zainab dan Hameedah Qutb pula masing-masing dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 25 tahun dan 10 tahun dengan kerja berat Semasa berada dalam tahanan inilah, Jamal Abdul Nassser mati. Akhirnya pada 10 hb Ogos 1971, Zainab telah dibebaskan dari tahanan setelah 6 tahun mengalami pelbagai penderitaan.

ABID MATI SYAHID BERSAMA AYAHNYA DALAM SATU HARI


PDF Cetak EmelMuhammad Ibn Thalhah Ibn Ubaidillah dilahirkan di salah satu rumah yang termulia bagi para pejuang di masa Rasulullah SAW. Ia hidup dan tumbuh dalam naungan perjuangan. Di bawah asuhan ayah yang pemberani dan beriman. Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan dirinya: “Barangsiapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Thalhah Ubaidillah.”

Yang pertama kali terlihat oleh si bayi (Muhammad Ibn Thalhah) setelah kelahirannya ke dunia ini adalah wajah Nabi SAW. Waktu itu ia dibawa ke hadapan Rasul lalu Nabi bertanya: “Nama apa yang engkau berikan padanya?” Mereka menjawab, “Muhammad.” Kata Nabi: “Itu namaku.” Julukannya Abu Al-Qasim. Kemudian baginda SAW mendoakan bayi tersebut dengan kebaikan dan berkah.

Menjelang usia mudanya, Muhammad Ibn Thalhah tekun beribadah dan khusyuk dalam sujud. Di bawah asuhan ayahnya mampu menghafal Al-Quran. Ayahnya termasuk salah seorang dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam (as-Sabiqun al-Awwalun). Ia juga termasuk salah seorang dari 10 orang yang diberitakan masuk syurga....

Ahli Ibadah Mati Syahid Bersama Ayahnya Dalam Satu Hari

Muhammad Ibn Thalhah Ibn Ubaidillah dilahirkan di salah satu rumah yang termulia bagi para pejuang di masa Rasulullah SAW. Ia hidup dan tumbuh dalam naungan perjuangan. Di bawah asuhan ayah yang pemberani dan beriman. Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan dirinya: “Barangsiapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Thalhah Ubaidillah.”

Yang pertama kali terlihat oleh si bayi (Muhammad Ibn Thalhah) setelah kelahirannya ke dunia ini adalah wajah Nabi SAW. Waktu itu ia dibawa ke hadapan Rasul lalu Nabi bertanya: “Nama apa yang engkau berikan padanya?” Mereka menjawab, “Muhammad.” Kata Nabi: “Itu namaku.” Julukannya Abu Al-Qasim. Kemudian baginda SAW mendoakan bayi tersebut dengan kebaikan dan berkah.

Menjelang usia mudanya, Muhammad Ibn Thalhah tekun beribadah dan khusyuk dalam sujud. Di bawah asuhan ayahnya mampu menghafal Al-Quran. Ayahnya termasuk salah seorang dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam (as-Sabiqun al-Awwalun). Ia juga termasuk salah seorang dari 10 orang yang diberitakan masuk syurga. Juga termasuk salah seorang yang jadikan Umar sebagai calon khalifah dalam dewan permesyuaratan.

Beliau tertimpa musibah di waktu perang Uhud. Rasulullah SAW merawatnya sendiri, ertinya merawat dengan tangan baginda sendiri kepada Thalhah yang terkena anak panah sehingga tangannya terasa kaku. Rasulullah mengangkat Thalhah kepunggungnya dan membawanya sampai jauh dari para pemanah.

Pada waktu itu Rasulullah berkata: “Wajib bagi Thalhah!” Ertinya Thalhah telah melakukan suatu amal yang mewajibkannya masuk syurga.

Thalhah mendidik anaknya, Muhammad, dengan pendidikan yang mulia sehingga Muhammad tekun beribadah kepada Allah. Tidak ada kesenangan duniawi dengan segala perhiasannya, yang dapat menggantikannya dari kesibukan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Jika ia hendak solat, di malam hari ia munajat kepada Allah, sehingga lupa akan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan ia tidak tahu telah berapa lama waktunya berlalu. Oleh kerana itu ia dijuluki sebagai ahli sujud, kerana banyaknya sujud yang ia lakukan kepada Allah Azzawa Jalla.

Baginya belum merasa cukup jika hanya mendengar nasihat dari ayahnya. Ia sendiri mendengar dari Rasulullah SAW. Muhammad Ibn Thalhah juga mengunjungi ibu saudaranya Zainab binti Jahsy. Ia duduk dan mendengarkan nasihatnya yang ia terima dari Rasul. Dengan demikian ia tahu bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarga dan pembantunya. Ia tahu bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Hal ini makin memberinya kekuatan iman dan dapat menambah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia melaksanakan ibadah solat, puasa dan menjauhi gemerlapnya dunia dan nafsu syahwat, bahkan tetap di jalan yang lurus dalam setiap ucapan dan perbuatan.

Di samping Muhammad Ibn Thalhah menghafal Kitabullah ia juga memperhatikan ayat-ayatnya pada saat membacanya. Ia menghafal banyak hadith Nabi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Oleh kerana itu ia mencapai kedudukan yang tinggi di antara manusia. Beliau merasa cukup dengan keadaan sederhana, merendah, tidak angkuh terhadap yang miskin, meskipun Allah memberinya kesenangan duniawi sehingga menjadikannya termasuk orang-orang yang kaya.

Sebagaimana halnya Muhammad Ibn Thalhah mulia kerana amalan hidupnya yang penuh dengan beribadah kepada Allah tidak condong pada gemerlapan kehidupan duniawi dan kenikmatannya, ia juga terhindar dari terlibatnya kehidupan kaum muslimin yang terjerumus dalam fitnah setelah wafatnya Rasulullah. Kerana itu ketika Amirul Mukminin Utsman Ibn Affan terbunuh di rumahnya dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di biliknya, Muhammad Ibn Thalhah bertanya-tanya sambil bercucuran air mata membasahi janggutnya, siapa gerangan yang membunuh Amirul Mukminin?

Apakah Muhammad Ibn Abu Bakar terlibat dalam pembunuhan tersebut ataukah isu itu hanya sengaja memalingkan dari keadaan yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang derhaka? Setelah jelas bahawa putera Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak terlibat, fikirannya mantap dan semangat cintanya berkobar. Ia amat mengharapkan agar putera Abu Bakar tersebut tidak terlibat dalam pembunuhan Amirul Mukminin.

Wafatnya Utsman merupakan awal terjadinya fitnah yang keji dan kemudian berlanjut dengan terpecahnya barisan umat Islam. Kaum muslimin membaiat Saidina Ali sebagai khalifah. Semuanya membaiat, kecuali Muawiyah dan penduduk Syam. Peristiwanya berlangsung amat cepat. Terjadilah perang unta di mana Ummul Mukminin Aisyah ra. terlibat di dalamnya.

Thalhah termasuk pemerhati atas terbunuhnya Utsman Ibn Affan. Oleh kerana itu sebenarnya ia tidak sepenuhnya terlibat dalam pertempuran ini. Justeru itu Bani Umaiyah memperoleh keuntungan darinya demi melaksanakan balas dendam. Hal ini terbukti ketika Marwan Ibn Al-Hakam mengarahkan panahnya ke Thalhah.

Saat itu Thalhah berseru: “Saya tidak menuntut balas setelah hari ini!” Thalhah menemui ajalnya, ia gugur sebagai syahid.

Adapun Muhammad Ibn Thalhah, ia sebenarnya condong kepada pihak Saidina Ali, tetapi kerana taat pada ayahnya yang terlibat dalam memerangi Saidina Ali maka ia ada di pihak lawan Ali. Meskipun demikian ia tidak berusaha membunuh seseorang. Apabila seseorang mengangkat senjata melawannya, ia berkata: “Aku ingatkan engkau dengan seorang sahabat karib!” Lalu ia menjauhinya.

Begitu seterusnya sampai datang seorang lelaki berhati keras bernama Isham Ibn Muqsyair an-Nashri menurut pendapat yang terkuat, tidak mempedulikan kata-katanya, “Aku ingatkan engkau dengan seorang sahabat karib.” Orang ini langsung mengangkat senjata ke arahnya, menikam dengan tikaman mematikan. Maka Muhammad jatuh, darahnya mengalir, lalu si pembunuh berdiri sambil melagukan beberapa syair berikut ini:

Timbullah kekuatan sebagai tanda kekuasaan Tuhan
Sedikit sekali rintangan yang dijumpai oleh seorang muslim
la terpanah di bahagian bawah dadanya
Dua tangan dan mulutnya jatuh terbanting
Saat tertikam ia mengingatkanku sebagai sahabat karib
Mengapa tidak ia ucapkan sahabat karib sebelum maju?

Dengan cara itulah ia mati syahid. Ia terbunuh sebagai hamba yang menegakkan ayat-ayat Allah. Ia mengingatkan tentang sahabat karib, tapi tidak terdengar dan tidak terjawab.

Setelah pertempuran selesai, Saidina Ali, puteranya Hasan, Muhammad Ibn Abu Bakar, dan Amar Ibn Yasir memeriksa medan perang, tiba-tiba Hasan melihat mayat yang wajahnya tertelungkup. Kemudian ia membalikkan badannya, dan setelah diperhatikan ia berkata: “Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un (sesungguhnya segala sesuatu itu bagi Allah dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah).

Demi Allah, orang ini termasuk bahagian dari orang Quraisy.” Ayahnya bertanya kepadanya: “Siapa ia, wahai anakku?” Jawab Hasan, “Muhammad Ibn Thalhah.” Saidina Ali kemudian berkata: “Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un. Orang ini ahli sujud dan pemelihara Kaabah. Ia adalah pemuda yang soleh.” Setelah itu beliau duduk, nampak sedih dan pilu. Hasan berkata kepadanya: “Wahai ayahku, dulu aku pernah mencegahmu melakukan perjalanan ini, tapi si anu dan si anu mengalahkan pendapatmu.” Jawab Saidina Ali: “Dulunya begitu (sekarang sudah terjadi), wahai anakku. Aku berharap seandainya 20 tahun yang lalu aku sudah meninggal.”

Allah menghendaki agar Thalhah dan puteranya dimakamkan dalam satu kubur. Langit membukakan pintu rahmat dan keredaan bagi kedua pahlawan syahid ini.

 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 KEMBARA SUFI |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.