ASAS-ASAS AMAL TARBAWI

Manhaj perubahan Islam berasaskan kerja-kerja menghimpun, mentarbiyyah dan menyusun batu bata binaan organisasi Islam mempunyai 10 asas penting.

1. Menyempurnakan kekurangan tarbawi yang terkurang hasil didikan realiti masyarakat yang membesarkannya.

Setiap individu akan terkesan dengan realiti sosial, politik, ekonomi, budaya, sistem dan segalanya yang melingkungi pembesarannya sejak kecil sama ada positif atau negatif. Sekiranya wujud aspek-aspek positif maka tugas amal dakwah adalah menyempurnakannya dan meningkatkan kemampuannya bukan memulakannya dari awal. Sebaliknya jika wujud kekurangan perlulah disempurnakan dari tahap kelemahan itu dan meningkatkannya ketahap yang lebih tinggi bukan mengabaikannya atau mengajarnya sesuatu yang bukan keutamaan untuk dirinya.

Contohnya: Jika seorang itu tidak tahu membaca al-Quran maka tidaklah layak beliau diajar ilmu `tarannum’.

Setiap sesuatu ada asas dan ada cabang atau pelengkapnya. Sebelum seseorang itu diajar dan dikembangkan aspek-aspek cabang dan pengkhususan beliau terlebih dahulu perlu disempurnakan asas-asasnya melalui proses tarbiyyah.

” Bertuturlah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya”

” Belajarlah untuk memahami sebelum dilantik menjadi pemimpin”

” Apabila seorang yang muda dilantik menjadi pemimpin akan menyebabkannya kehilangan banyak ilmu”.

” Tentera adalah laluan kepada kepimpinan”.

Manhaj tarbiah adalah sesutu yang lengkap dan fleksible. Ia bukan sekadar silibus-silibus yang disusun dan dilaksanakan mengikut semester tetapi , proses tarbiyyah memerlukan seorang murabbi yang faham realiti orang yang ditarbiyyahnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada untuk ditingkatkan dan diperbetulkan.

Tarbiyyah bukan sekadar membaca buku tetapi melihat apakah objektif perubahan yang hendak dihasilkan dan merangka aktiviti-aktiviti tarbiyyah yang boleh mencapai tujuannya melalui wasilah-wasilah tarbiyyah yang telah terbukti berkesan.

Namun para pendakwah di Malaysia secara spesifik perlu mengenali kelemahan asas yang ada dalam masyarakat Melayu Muslim khususnya hasil daripada kelemahan sistem pendidikan yang mereka lalui, budaya hidup, cara berfikir, tabiat-tabiat negatif, pendedahan ilmiah dan pekerjaan yang di lalui selain serangan terancang musuh Islam yang berjaya menyelewengkan identiti masyarakat Islam daripada objektif Syarak sebenar.

2. Membekalkan kepada para pendakwah nota-nota pembuka perbincangan.

Perkara yang paling sukar dalam kerja-kerja tajmik ialah untuk mencari topik perbincangan untuk dimulakan dengan orang disekitarnya. Lebih sukar lagi untuk menyusun dan membawa perbincangan kepada idea Islam yang sebenar terhadap sesuatu isu dan menyusun keutamaannya.

Kita tidak mempunyai masa untuk dibazirkan kepada perbincangan isu-isu politik, ekonomi, sosial dengan sekadar mengkritik atau tindak balas terhadap isu-isu yang sengaja ditimbulkan musuh Islam atau oleh orang yang tidak mempunyai plan kehidupan yang jelas tanpa sesuatu objektif yang membina.

Sebaliknya pendakwah perlu fokuskan perbincangan kepada isu-isu asas yang boleh menggerakkan minda masyarakat untuk memahami realiti dan kedudukan intimak mereka di dalam Islam, menyedarkan mereka terhadap bahaya yang menimpa ummah, musuh-musuh yang berkerja secara terencana dan menimbulkan rasa bertanggungjawab terhadap Allah dalam diri mereka untuk bertindak membuat perubahan.

Hari ini masyarakat terdedah kepada tulisan-tulisan dalam majalah, akhbar, blog-blog dan sebagainya daripada penulis-penulis yang merupakan anti Islam atau penulis Islam yang tidak membawa masyarakat kepada kematangan identiti.

Tanggungjawab amal Jama`i menuntut agar gerakan Islam menyediakan bahan-bahan pembuka yang mengetengahkan idea Islam terhadap seluruh isu dan mengemukakan jalan penyelesaiannya.

Terdapat di medan dakwah tulisan-tulisan, bahan terjemahan dan sebagainya yang bermutu dan boleh digunakan oleh pendakwah. Tugas pemimpin amal Islam ialah memilih dan menyusunnya mengikut keutamaan berasaskan abjadiyat amal-amal tarbawi.

3. Pendakwah perlu berusaha berbicara perkara yang sesuai denagan keperluan mad`u.

Asas ini menyempurnakan asas terdahulu. Seorang pendakwah perlu tahu, faham dan jelas objektif perubahan yang ingin dicapai hasil daripada perbincangannya dengan mad`unya. Oleh itu pendakwah perlu memilih topik dan memandu perbincangan supaya mencapai objektif.
Namun perkara lebih utama ialah ; pendakwah mendengar seluruh luahan pemikiran dan perasaan mad`unya agar beliau mengetahui tahap pemikiran, pandangan, pegangan, salah faham dan sebaginya supaya pendakwah mampu mengarahkan perbincangan kepada objektif yang sesuai.

Pimpinan gerakan Islam perlu menyusun tajuk-tajuk dan bahan yang sesuai untuk mad`u diperingkat sekolah menengah, universiti, golongan buruh, petani dan sebagainya di samping tajuk-tajuk umum untuk semua golongan.

Persedian ini dapat mengelakkan para pendakwah bercakap mengikut ijtihad masing-masing dan lebih utama agar perbincangan tidak tersasar kepada persoalan yang tidak diperlukan atau topik yang belum tiba masanya.

4. Memperbanyakkan memperingatkan mengenai alasan realiti yang mewajibkan berkerja secara berjamaah

Dalil-dalil Syarak daripada nas-nas al-Quran dan Hadis bertujuan mencetuskan niat pengabdian diri kepada Allah dalam beramal untuk Islam secara berjamaah dan tuntutan keimanan manakala alasan-alasan realiti mendorongnya dengan lebih kuat.

Pendakwah perlu selalu mengingatkan tentang tabiat pertembungan antara kebenaran dan kebatilan dan menegaskan bahawa golongan batil bergerak secara terancang dan berorganisasi, berparti dan kerajaan. Pendakwah perlu menonjolkan wujud kesatuan peranan pemerintah, media massa, sistem kehakiman, sistem keselamatan negara hatta pendidikan dalam meneruskan agenda jahiliyyah.

Kefahaman ini menyedarkan bahawa berdiam diri atau berkerja secara tersendiri tanpa perancangan yang rapi adalah tidak selari dengan tuntutan perjuangan yang sebenar.

5. Ambil sesuatu daripada mad`u mengikut kemampuannya dan berikan kepadanya sekadar keperluannya.

Mad`u yang kita kumpulkan dalam satu kumpulan kecil masih terdapat kekurangan dalam diri mereka dan wujud perbezaan peribadi antara mereka. Gabungan pemikiran, kerohanian, latarbelakang kehidupan, pengalaman kekeluargaan, pendidikan dan sebagainya yang membentuk setiap diri mereka adalah tidak sama.

Ada yang berkesempatan belajar disekolah agama sejak kecil ada tidak, watak, ilmu dan keperibadian ibu bapa mereka juga berbeza, ada berpengalam luas dalam pelbagai aktiviti luar semasa di sekolah dan ada yang tidak berpengalaman. Ada yang terdedah dengan didikan guru-guru disekolah menengah yang kurang akhlaknya atau yang cenderung kepada kesufian.
Latarbelakang ini membentuk perbezaan kecenderungan, kemahiran, kesediaan untuk berdisiplin dan sebagainya. Melalui program membersihkan jiwa, menanamkan kesedaran Islam dan rasa tanggungjawab akan meletakkan mereka pada satu tahap yang sama secara umumnya dan masing-masing akan ada kelebihan yang berbeza yang boleh dimanfaatkan dalam medan amal.

Sikap para mad`u ingin melakukan perubahan pada diri dan mahu belajar sudah bermadai kepada duah untuk memberikan masanya kepada mereka.

Sikap utama pendakwah dengan mad`u ialah mengambil manfaat daripada mereka atau memberi tanggungjawab sekadar kemampuan mereka.

Kita tidak harus menjadikan kreteria bersemangat, kecenderungan untuk berdisiplin dan taat sebagai syarat asasi untuk kita mendidik mereka. Mungkin di kalangan mereka ada yang kurang berdisiplin dengan program tarbiyyah tetapi pendakwah yang mendidik mereka mungkin menyedari masa depan gemilang mereka yang boleh dimanfaatkan oleh dakwah pada masa hadapan jika mereka masih mempunyai hubungan rapat dengan pendakwah.

Mungkin mereka akan menjadi penulis akhbar yang terkenal, ahli politik yang baik, memiliki ijazah doktor falsafah dan menjadi pensyarah di universiti, tenaga pakar dalam jentera kerajaan dan sebagainya yang boleh memberi manfaat kepada dakwah pada masa hadapan.
Namun kemampuan duah untuk membawa mereka di dalam binaan tanzim adalah setinggi harapan dalam amal Islami.

Mungkin ada dikalangan pelajar universiti tetapi masih mempunyai watak seorang remaja yang belum matang. Pendakwah hanya perlu bersedia menerima keadaan ini dan menunggu mereka sempurna memiliki kematangan diri.

Ada di kalangan mad`u yang suka menunjuk-nunjuk, mementingkan pendapatnya, suka merajuk apabila ditegur, sekali sekala terjebak di dalam gejala lagha, ada yang bersemangat malakukan kerja-kerja dakwah sehingga mereka menyangka pendakwah lemah dan tidak memberikan tenaganya yang maksima. Ada dikalangan mad`u yang tidak sabar dengan corak pentarbiahan yang syumul dan cenderung dengan aktiviti-aktiviti ilmiah, menghadiri majlis-majlis ilmu dan menadah kitab. Gejala seumpama ini lahir apabila mad`u belum mencapai kedewasaan dalam tarbiyyah dan belum memahami tuntutan amal Islami semasa.
Pendakwah hanya perlu bersabar dan menyusun aktiviti tarbiahnya secara tersusun dan mendidik . Bagi kita masa sebahagian daripada rawatan.

6. Mengelakkan perbalahan mad`u dengan kaum keluarganya.

Terdapat dikalangan mad`u yang mempunyai semangat yang berlebihan yang mendorong mereka memetik buah sebelum masanya. Mereka segera membantah sikap ibu bapa yang bermuamalah dengan muamalah riba atau memaksa ibu dan saudara perempuan mereka untuk menutup aurat.

Sikap ini menjadikan mad`u menyalakan api peperangan diantaranya dan keluarganya.
Mereka perlu difahamkan bahawa beliau tidak menaggung bebanan dosa akibat maksiat keluarganya kerana itu adalah tanggungjawab bapanya sebagai ketua keluarga juga tidak menjejaskan maruah dirinya di sisi kita.

Begitu juga beliau perlu difahamkan bahawa kelaurganya adalah mangsa keadaan dan sistem yang ada sebelum menghukum mereka dengan sengaja menolak untuk melaksanakan syariat Islam.

Mungkin juga para mad`u memahami kewajiban tuntutan syarak secara melampau lalu beliau memerintahkan keluarganya melaksanakan tuntutan syarak lebih daripada batasan yang dibenarkan syarak tanpa memahami keperluan beliau merubah sesuatu kemungkaran dengan menggunakan pertimbangan keutamaan antara keperluan syarak, berperingkat, menggunakan uslub yang penuh kebijaksanaan, memaafkan, bertolak ansur dan nasihat yang baik.
Pendakwah perlu mengingatkannya bahawa masa sebahagian daripada proses rawatan.

7. Sentiasa menyelangi aktiviti umum dengan beriktikaf di dalam masjid.

Menggalakkan biah masjid di dalam diri mad`u merupakan unsur penting. Penegasan ini perlu kerana kebanyakan aktiviti dakwah lebih kepada aktiviti luaran seperti, riadah, khidmat masyarakat, kursus-kursus dan program-program umum lain.

Keseimbangan unsur tarbiah antara amal jasadi dan rohani adalah perkara utama. Realiti masyarakat kini terlalu jauh daripada masjid dan kebanyakan masa mereka dilaksanakan jauh daripada suasana tadabbur ayat-ayat al-Quran. Keadaan ini menjadikan ruh mereka tidak tenang dan mudah cenderung kepada kemaksiatan, lagha dan melupai akhirat.

Duduk seketika di dalam masjid jauh daripada kesibukan dunia memberi ruang kepada mad`u merenung ke dalam dirinya dan bermuhasabah supaya mereka dapat membetulkan pemikiran dan tindakan mereka.

Aktiviti ini boleh dilakukan sebelum atau sesudah solat fardu secara galakan dan bukan perintah daripada pendakwah. Tindakan secara sukarela dan sedar membuka ruang keinsafan di dalam diri mad`u terutamanya dengan keberkatan `Rumah Allah’.

Pendakwah hari ini banyak melakukan aktiviti mereka di pejabat dan di rumah kalaupun mereka memasuki masjid hanyalah untuk menunaikan solat fardu dan kemudian bergegas keluar.

Oleh itu memperuntukan masa beri’tikaf setiap hari beberapa jam untuk berfikir, bermuhasabah dan mentadabbur al-Quran dapat mengembalikan kecergasan rohani dan ketajaman firasat al-mukmin.

8. Mengawasi pembacaan mad`u.

Para pendakwah akan mendapati mad`unya teruja dengan buku-buku yang terlalu banyak di pasaran dan membelinya. Terdapat pelbagai tajuk yang ditulis, ada yang sesuai dengan tahap pentarbiahannya dan ada yang kurang sesuai terutamanya bagi menyusun abjadiyat kefahaman dalam pembentukan kepreribadiannya.

Tanpa panduan dan bimbingan akan menjadikan mad`u membaca tajuk-tajuk yang melampaui marhalahnya dan menjadikannya merasa jemu untuk membaca dan berbincang tajuk-tajuk pentarbiahan bagi menyempurnakan keperibadiannya.

Adalah tidak baik menghentikan minat untuk membaca tetapi pendakwah boleh menyusun tajuk-tajuk buku berdasarkan kepentingan dan keutamaan tarbawinya. Pendakwah perlu menjelaskan kenapa susunan pembacaan itu dilakukan supaya belaiu dapat mempelajari kepentingannya.

9. Mendidik mad`u melakukan tugas-tugas dakwahnya secara tenang.

Sebelum para mad`u turun ke medan melaksanakan peranannya berhujah dan berdialog dengan masyarakat pendakwah perlu terlebih dahulu membawanya bersama-sama melihat pendakwah melaksanakan dakwahnya.

Pendakwah perlu menunjukkan uslub berdialog secara hikmah, menjawab segala salah faham dengan teratur dan adab-adab ketika berbeza pendapat. Pendakwah boleh meminta mad`u mengumpul rakan-rakan sekolahnya atau anak-anak jirannya supaya da`i dapat bertemu dan berbincang dengan mereka.

Melalui uslub ini mad`u dapat mempelajari cara melaksanakan tugas dakwah secara tersusun dan terancang dengan baik.

10. Menghitung peribadi soleh dalam masyarakat secara `brainstorming’

Individu soleh dalam masyarakat masih ramai tetapi kita melupai nama dan rupa mereka disebabkan kesibukan tugasan harian kita.

Kita boleh menggunakan sedikit masa memerah otak menyusun nama-nama mereka dan menulisnya di dalam buku prospek dakwah kita akan memudahkan kita mendapat khidmat mereka apabila perlu.

Pendakwah boleh memperuntukan satu hari berkumpul disuatu tempat yang sunyi bersama-sama mad`unya untuk melakukan aktiviti `prospekting’.

Mulakan dengan kaum keluarganya dan sepupu-sepupunnya, gunakan masa 15 minit untuk aktiviti ini. Bayangkan wajah-wajah mereka dan pilihlah untuk permulaan 3 orang yang terbaik dikalangan mereka dan senaraikan nama-nama mereka di dalam buku prospek.

Seterusnya gunakan 15 minit untuk meneliti kaum kerabatnya yang lain dan 15 minit untuk meneliti anak-anak jirannya. Tambah sekurang-kurangnya 4 nama baru dalam senarai prospeknya.

Kemudian cubalah membayangkan rakan-rakan sekolahnya sejak kecil hingga peringkat menengah yang mungkin berada jauh daripadanya dan tambahkan 3 nama lagi di dalam senarainya.

Seterusnya membayangkan penduduk tamannya dan taman sekitarnya sehingga keseluruhnya daearah tempat tinggalnya dari satu lorong ke satu lorong lain. Masukkan 10 nama lagi dalam senarainya dikalangan nama-nama manusia soleh yang boleh membantu dakwah sekiranya mereka ditarbiah dengan baik.

Bayangkan penduduk negerinya, orang-orang dikilang-kilang, pejabat, sekolah dan sebagainya. Bayangkan pelajar-pelajar universiti yang dikenalinya, rakan-rakan kuliahnya dari satu kursus ke satu kursus dan pelajar-pelajar sekolah menengah yang dikenalinya.

Seterusnya bayangkan orang-orang soleh mengikut sektor yang dikenalinya mulakan dengan doktor, peguam, jurutera, kontrektor, peniaga dan sebagainya.

Setelah selesai menyenaraikan nama-nama mereka gunalah masa lain untuk mencari nombor-nombor telefon mereka atau alamat mereka. Mungkin ada nama-nama yang dimasukkan secara terburu-buru dan kurang soleh dan nama-nama yang tidak dapat dikesan maka bolehlah dibuang daripada senarai. Cukupkan senarai menjadi 40 nama.

Setelah itu pecahkan senarai-senarai tersebut kepada 3 kelompok.

15 orang pertama dikalangan mereka orang yang terbaik dikalangan kenalannya. Beliau perlu merencana bagaimana untuk menghubungi mereka dan memulakan persahabatan dengan mereka. Menziarahi mereka dimusim-musim perayaan dan ketika kesedihan. Sentiasa menyampaikan kepada mereka risalah-risalah yang diterbitkan oleh jamaahnya, mengingatkan mereka tarikh-tarikh kuliah dan ceramah yang di adakan dan menjemputnya kemajlis keraiannya.

Kelompok kedua dikalangan mereka yang mempunyai tahap sederhana di dalam kecintaan mereka kepada Islam dan dakwah . Tumpuan dakwah dilakukan secara sederhana atau mereka berada di negeri lain yang sukar diziarahi maka cukuplah berhubung melalui alat perhubungan lain yang sesuai.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang lemah. Cukuplah menjaga hubungan baik dengan mereka dengan harapan mendapat kepercayaan dan sokongan mereka sama ada dengan menyerahkan anak-anak mereka untuk ditarbiah atau meminta mereka memberi undi mereka dalam pilihanraya atau meminta mereka menjadi orang tengah kepada kenalan mereka yang soleh untuk diperkenalkan kepada pendakwah.

Olahan dari : Muhammad al-Rasyid ; al-Masar , Funun al-Tajmi’.

MAKSIAT? BOLEH DENGAN LIMA SYARAT.

Suatu hari ada seorang lelaki yang menemui Ibrahim bin Adham. Dia berkata, "Wahai Aba Ishak! Selama ini aku gemar bermaksiat. Tolong berikan aku nasihat."
Setelah mendengar perkataan tersebut Ibrahim berkata, "Jika kamu mahu menerima lima syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh kamu melakukan maksiat."Lelaki itu dengan tidak sabar-sabar bertanya, "Apakah syarat-syarat itu, wahai Aba Ishak?"
Ibrahim bin Adham berkata, "Syarat pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah, jangan memakan rezekinya."Mendengar itu dia mengenyitkan kening seraya berkata, "Dari mana aku mahu makan? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki Allah?""Ya!" tegas Ibrahim bin Adham. "Kalau kamu sudah memahaminya, masih mampukah memakan rezekinya, sedangkan kamu selalu berkeinginan melanggar laranganNya? "
"Yang kedua," kata Ibrahim, "Kalau mahu bermaksiat, jangan tinggal di bumiNya!"Syarat ini membuat lelaki itu terkejut setengah mati. Ibrahim kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, fikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezekiNya dan tinggal di bumiNya, sedangkan kamu melanggar segala laranganNya? ""Ya! Anda benar." kata lelaki itu.
Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga. Ibrahim menjawab,"Kalau kamu masih mahu bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat olehNya!"Lelaki itu kembali terperanjat dan berkata, "Wahai Ibrahim, ini nasihat macam mana? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?""Ya, kalau memang yakin demikian, apakah kamu masih berkeinginan melakukan maksiat?" kata Ibrahim.
Lelaki itu mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim melanjutkan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya; Ketepikan kematianku dulu. Aku masih mahu bertaubat dan melakukan amal soleh."Kemudian lelaki itu menggelengkan kepala dan segera tersedar,"Wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permintaanku? ""Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahawa kamu tidak boleh menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau boleh lari dari kemurkaan Allah?"
"Baiklah, apa syarat yang kelima?"Ibrahim pun menjawab, "Wahai Abdullah kalau malaikat Zabaniyah Datang hendak mengiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau ikut bersamanya."Perkataan tersebut membuat lelaki itu insaf. Dia berkata, "Wahai Aba Ishak, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya. "Dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim. Air matanya bercucuran. "Mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah." katanya sambil terisak-isak.
Para pembaca sekalian,
Apakah kita mampu melakukan kelima-lima perkara tersebut untuk melayakkan kita melakukan maksiat kepada Allah. Tanya diri dan iman kita...

TASAWWUR MASLAHAH

Bagi seorang muslim, kita mestilah mempelajari dan mengkaji kesyumulan dan kesempurnaan Islam yang kita cintai. Memahami maslahah Islam merupakan satu keperluan penting bagi umat Islam kerana kita akan dapat melihat betapa cantiknya Islam menyusun demi untuk maslahah (kepentingan/ keperluan) ummah manusia seluruhnya.

PARADIGMA AMAN: TASAWWUR MASLAHAH ISLAM

Pemfokusan penulisan ini adalah berasaskan kepada pemahaman (al-Fiqh) berkenaan tasawwur usul fiqh. Pada kali ini, penulis ingin membincangkan beberapa perkara penting berkenaan maslahah. Secara umumnya maslahah membawa dari segi bahasa berasal dari rootword " salaha yashulu wa suluhan" yang memberi makna " segala perbuatan yang membawa kebaikan kepada manusia".Atau secara umumnya perkara yang memberi manafaat dan mencegah kemudaratan. Kondisi semasa umat Islam menuntut kepada pemahaman yang tinggi dalam persoalan yang tidak dinyatakan secara qat'ie melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya penggunaan kereta sedangkan seerah Rasulullah saw menyatakan bahawa Rasulullah saw hanya menaiki unta malahan tiadapun kereta dizaman Rasulullah. Persoalan sebeginilah yang kita akan perhalusi dan dikaji dari masa ke masa.

PEMBAHAGIAN MASLAHAH

Berdasarkan ilmu usul fiqh ulama' fiqh telah membahagikan maslahah kepada tiga :

Maslahah mu'tabarah iaitu maslahah yang menyaksikan iktibarnya (kesannya) bertepatan dengan maksud syariat dalam menjaga perkara-perkara dharuriyyat iaitu agama, nyawa,akal, keturunan dan harta. Contohnya pengharaman arak yang merosakkan akal, hukuman bagi penzina yang merosakkan keturunan.

Maslahah mulghah iaitu maslahah yang dibatalkan dan dianggap sia-sia oleh ulama contohnya menyamakan hak pembahagian harta pusaka antara anak lelaki dan perempuan dengan alasan untuk kebaikan dan ingin menyamakan darjat. Contoh ini banyak berlaku di negeri sembilan yang mengamalkan adat pepatih yang melebihkan jurai sebelah perempuan (satu ketika dahulu). Contoh lain mengamalkan riba, pada umumnya mendatangkan manfaat tetapi bercanggah dengan Islam

Maslahah al-mursalah iaitu maslahah dimana syarak tidak mengatakan sebagai diakui atau diiktiraf tetapi tidak ditolak secara pasti. Disinilah ulama' muassirah menggunakan hujah maslahah semasa untuk membolehkan sesuatu perkara itu digunapakai oleh umat Islam. Seperti sumber Istishan yang membolehkan manusia menggunakan kenderaan lain selain unta dizaman moden ini.

JENIS- JENIS MASLAHAH.

1. Maslahah yang memberi kesan kepada masyarakat. Terbahagi kepada tiga :

Perkara dharuriyyat : ia merupakan asas yang penting yang telah dijaga oleh Islam, dimana perkara dharuriyyat terangkum dalam lima perkara iaitu
* agama, islam menjaga kepentingan agama melalui hokum syarak dengan hukuman bunuh bagi orang islam yang murtad.
*Nyawa, islam mementingkan nilai nyawa manusia dengan mengenakan hukuman qisas kepada orang yang membunuh.
*akal, Islam menjaga akal dengan mengharamkan arak dan perkara yang memabukkan kepada ia memberi effect yang besar kepada sistem otak.
*keturunan, Islam mengharamkan zina untuk mengelakkan berlaku kerosakan nasab umat islam dan mengalakkan perkahwinan untuk meneruskan nasab umat Islam dimuka bumi ini.
* Harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan kepada pencuri kerana islam menjaga kemaslahatan dari segi harta benda.

Perkara hajjiyyat : perkara yang berbentuk kemudahan yang diberikan oleh syara' dalam melaksanakan ibadah iaitu berbentuk rukshah contohnya didalam solat, puasa dan amalan sufiyyah yang lain.

Perkara tahsiniyyat iaitu perkara penyempurnaan yang telah ditetapkan, bagi mempercantikkan amalan dan peribadi muslim, contohnya adab makan, memakai bau-bauan, akhlak bertutur,teknik komunikasi .

2. Maslahah yang berkaitan dengan masyarakat dan individu,ia terbahagi kepada 2:

Maslahah kulliyah iaitu suatu maslahah yg hendak dipelihara untuk kepentingan umum dan lebih luas ( contohnya , menjaga negara dari diceroboh, menjaga kesucian agama dan al-quran )

Maslahah juz'iyyah iaitu suatu kepentingan yang dipelihara yang terbatas kepada individu dan kelompok kecil tertentu sahaja.

3. Maslahah yang menurut dalil, terbahagi kepada tiga :

Qat'iyyah :
- maslahah yang ditunjukkan olh nas yang pasti tidak berubah @ dalil-dalil yang wujud berdasarkan penyelidikan
- dalil dan hujah yg berdasarkan akal bhw suatu perkara yang jika dilakukn membawa kemaslahatan yg besar& jika dibiarkan membawa mudharat yg besar( cthnya, hokum bunuh bg org tdk membayar zakat pd zaman Abu Bakar As-siddiq)

Zanniyyah :
- maslahah yang dtunjukkan oleh dalil yang zanni atau maslahah yang ditunjukkkan oleh akal secara zanni seperti menjadikan anjing sebagai pengawal di waktu peperangan.

Wahmiyyah :
- maslahah yang disangka wujud,tetapi selepas dikaji ternyata keburukan melebihi kebaikan contohnya,maslahah yang ada pada bahan yang memabukkan seperti arak,dimana keburukan melebihi kebaikannya.

CIRI- CIRI MASLAHAH

Maslahah dalam mempunyai ciri-ciri khususi yang perlu diambil kira sebelum digunapakai sebagai hujah oleh ulama' fiqh iaitu:

Thubut (pasti) : pemahaman kepada suatu maslahah hendaklah sampai ke peringkat jazim (pasti) atau pada tahap zhann(sangkaan)

Zuhur (jelas) : fuqaha' yang berselisih pendapat dalam menentukan maslahah yang dimaksudkan adalah sesuai dengan tujuan syara' ( cth, penjagaan nasab itu adalah maslahah yang menjadi matlamat kepada pensyariatan perkahwinan)

Indhibat (disiplin/peraturan yang jelas ) : pemahaman terhadap suatu maslahah adalah untuk menentukan batas yang jelas& tertentu spy mencapai tahap yang tidak diragui (cth, penjagaan akal sehingga kepada kadar yang menyebabkan akal terkeluar dari fungsi sebenar adalah tujuan syariat sebatan kepada orang yg mabuk)

Ittirad ( seragam) : pemahaman terhadap suatu maslahah itu seragam dan tidak berbeza menurut keadaan,masa dan bangsa ….

Rujukan :
Usul fiqh ; qawaid fiqhiyyah ( Haji hasan bin Hj Ahmad ,1998)
Pengantar syariat Islamiah ( muhammad Salleh Hj Ahmad ,1999)

PERIHAL HIJAB

Why does Islam degrade women by keeping them behind the veil?

Answer:

The status of women in Islam is often the target of attacks in the secular media. The ‘hijaab’ or the Islamic dress is cited by many as an example of the ‘subjugation’ of women under Islamic law. Before we analyze the reasoning behind the religiously mandated ‘hijaab’, let us first study the status of women in societies before the advent of Islam


1. In the past women were degraded and used as objects of lust

The following examples from history amply illustrate the fact that the status of women in earlier civilizations was very low to the extent that they were denied basic human dignity:

1. Babylonian Civilization:

The women were degraded and were denied all rights under the Babylonian law. If a man murdered a woman, instead of him being punished, his wife was put to death.

2. Greek Civilization:


Greek Civilization is considered the most glorious of all ancient civilizations. Under this very ‘glorious’ system, women were deprived of all rights and were looked down upon. In Greek mythology, an ‘imaginary woman’ called ‘Pandora’ is the root cause of misfortune of human beings. The Greeks considered women to be subhuman and inferior to men. Though chastity of women was precious, and women were held in high esteem, the Greeks were later overwhelmed by ego and sexual perversions. Prostitution became a regular practice amongst all classes of Greek society.

3. Roman Civilization:


When Roman Civilization was at the zenith of its ‘glory’, a man even had the right to take the life of his wife. Prostitution and nudity were common amongst the Romans.

4. Egyptian Civilization:


The Egyptian considered women evil and as a sign of a devil.

5. Pre-Islamic Arabia:


Before Islam spread in Arabia, the Arabs looked down upon women and very often when a female child was born, she was buried alive.


2. Islam uplifted women and gave them equality and expects them to maintain their status.

Islam uplifted the status of women and granted them their just rights 1400 years ago. Islam expects women to maintain their status.




Hijaab for men

People usually only discuss ‘hijaab’ in the context of women. However, in the Glorious Qur’an, Allah (swt) first mentions ‘hijaab’ for men before ‘hijaab’ for the women. The Qur’an mentions in Surah Noor:

"Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: and Allah is well acquainted with all that they do."

[Al-Qur’an 24:30]

The moment a man looks at a woman and if any brazen or unashamed thought comes to his mind, he should lower his gaze.

Hijaab for women.

The next verse of Surah Noor, says:

" And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husbands’ fathers, their sons..." [Al-Qur’an 24:31]


3. Six criteria for Hijaab.

According to Qur’an and Sunnah there are basically six criteria for observing hijaab:

1. Extent:

The first criterion is the extent of the body that should be covered. This is different for men and women. The extent of covering obligatory on the male is to cover the body at least from the navel to the knees. For women, the extent of covering obligatory is to cover the complete body except the face and the hands upto the wrist. If they wish to, they can cover even these parts of the body. Some scholars of Islam insist that the face and the hands are part of the obligatory extent of ‘hijaab’.

All the remaining five criteria are the same for men and women.

2. The clothes worn should be loose and should not reveal the figure.

3. The clothes worn should not be transparent such that one can see through them.

4. The clothes worn should not be so glamorous as to attract the opposite sex.

5. The clothes worn should not resemble that of the opposite sex.

6. The clothes worn should not resemble that of the unbelievers i.e. they should not wear clothes that are specifically identities or symbols of the unbelievers’ religions.


4. Hijaab includes conduct and behaviour among other things

Complete ‘hijaab’, besides the six criteria of clothing, also includes the moral conduct, behaviour, attitude and intention of the individual. A person only fulfilling the criteria of ‘hijaab’ of the clothes is observing ‘hijaab’ in a limited sense. ‘Hijaab’ of the clothes should be accompanied by ‘hijaab’ of the eyes, ‘hijaab’ of the heart, ‘hijaab’ of thought and ‘hijaab’ of intention. It also includes the way a person walks, the way a person talks, the way he behaves, etc.


5. Hijaab prevents molestation

The reason why Hijaab is prescribed for women is mentioned in the Qur’an in the following verses of Surah Al-Ahzab:

"O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women that they should cast their outer garments over their persons (when abroad); that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful." [Al-Qur’an 33:59]

The Qur’an says that Hijaab has been prescribed for the women so that they are recognized as modest women and this will also prevent them from being molested.


6. Example of twin sisters

Suppose two sisters who are twins, and who are equally beautiful, walk down the street. One of them is attired in the Islamic hijaab i.e. the complete body is covered, except for the face and the hands up to the wrists. The other sister is wearing western clothes, a mini skirt or shorts. Just around the corner there is a hooligan or ruffian who is waiting for a catch, to tease a girl. Whom will he tease? The girl wearing the Islamic Hijaab or the girl wearing the skirt or the mini? Naturally he will tease the girl wearing the skirt or the mini. Such dresses are an indirect invitation to the opposite sex for teasing and molestation. The Qur’an rightly says that hijaab prevents women from being molested.


7. Capital punishment for the rapists

Under the Islamic shariah, a man convicted of having raped a woman, is given capital punishment. Many are astonished at this ‘harsh’ sentence. Some even say that Islam is a ruthless, barbaric religion! I have asked a simple question to hundreds of non-Muslim men. Suppose, God forbid, someone rapes your wife, your mother or your sister. You are made the judge and the rapist is brought in front of you. What punishment would you give him? All of them said they would put him to death. Some went to the extent of saying they would torture him to death. To them I ask, if someone rapes your wife or your mother you want to put him to death. But if the same crime is committed on somebody else’s wife or daughter you say capital punishment is barbaric. Why should there be double standards?


8. Western society falsely claims to have uplifted women

Western talk of women’s liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of her body, degradation of her soul, and deprivation of her honour. Western society claims to have ‘uplifted’ women. On the contrary it has actually degraded them to the status of concubines, mistresses and society butterflies who are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketeers, hidden behind the colourful screen of ‘art’ and ‘culture’.


9. USA has one of the highest rates of rape

United States of America is supposed to be one of the most advanced countries of the world. It also has one of the highest rates of rape in any country in the world. According to a FBI report, in the year 1990, every day on an average 1756 cases of rape were committed in U.S.A alone. Later another report said that on an average everyday 1900 cases of rapes are committed in USA. The year was not mentioned. May be it was 1992 or 1993. May be the Americans got ‘bolder’ in the following years.

Consider a scenario where the Islamic hijaab is followed in America. Whenever a man looks at a woman and any brazen or unashamed thought comes to his mind, he lowers his gaze. Every woman wears the Islamic hijaab, that is the complete body is covered except the face and the hands upto the wrist. After this if any man commits rape he is given capital punishment. I ask you, in such a scenario, will the rate of rape in America increase, will it remain the same, or will it decrease?


10. Implementation of Islamic Shariah will reduce the rate of rapes

Naturally as soon as Islamic Shariah is implemented positive results will be inevitable. If Islamic Shariah is implemented in any part of the world, whether it is America or Europe, society will breathe easier. Hijaab does not degrade a woman but uplifts a woman and protects her modesty and chastity.
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 KEMBARA SUFI |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.